Udkast til nye vedtægter for UU Danmark – ren version

Udkast til nye vedtægter for UU Danmark - ren version