Vejledning eller oplysningstjeneste?

Med en ændring af vejledningsloven den 21.6.2010 vedtog folketinget, at undervisningsministeren i tilknytning til den nationale virtuelle vejledningsportal (UddannelsesGuiden) etablerede […]