Kommentar: Uddannelse til alle

I 2015 skal 95% af en ungdomsårgang gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Det fremgår af regeringsgrundlaget – både den tidligere og den nuværende regerings.

95% målsætningen er en national strategi for uddannelse til alle. Det er en modig og ambitiøs målsætning. Det er også en målsætning, der vanskeligt lader sig indfri. Men det er ikke desto mindre en rigtig målsætning. Og det er fremfor alt den eneste mulige målsætning. Politisk fordi Danmark skal rustes til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Moralsk fordi, vi ikke kan være andet bekendt.