Sammenhæng i vejledningen og uddannelsesparathed

NB! Konferencen har været afholdt. Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning og Undervisningsministeriet afholder konferencen: Sammenhæng i vejledningen og uddannelsesparathed […]