Midtvejsevaluering af Brug for alle Unge

0

Midtvejsevalueringen for Brug for alle unges vejledningsindsats er netop udkommet. Brug for alle unge (BFAU) samarbejder med 24 UU-centre fra hele landet om […]