Hvem har ansvar og opgaver i ungeindsatsen?

Beskæftigelsesregion Midtjylland har lavet en pjece, der rummer en oversigt over hos hvilke aktører de vigtigste ansvarsområder og opgaver i […]