En sammenhængende kommunal ungeindsats

0

Af Arne Egert, Udviklingsdirektør i KL Alt for mange har det svært i overgangen fra barn til ung – og […]