Unge på sporet

UU DANMARK vil med projekt UNGE PÅ SPORET udvikle en udskolings- og overgangsdidaktik i vejledningen, som skal kunne anvendes til 2 formål:

  1. understøtte læreres og vejlederes arbejde med karrierelæring som metode, og elevernes motivation i udskolingen
  2. oversættes til en generisk kravspecifikation (her i betydningen ”produktbeskrivelse”), der  efterfølgende kan omsættes i en virtuel studievalgsportfolio

Projektet funderes på udvikling af en udskolings- og overgangsdidaktik, som bygger på Bill Laws principper for karrierelæring og de 5 motivationsorienteringer, som Center for Ungdomsforskning (CEFU) har påvist.

Læs mere på ungepåsporet.nu