Unge med kant – Hovedstaden

Programmet skal sikre, at 320 af de mest udsatte unge hver især gennemgår og opnår en progression:  vejledningsparat > valgparat > uddannelsesparat under/efter FGU > påbegyndt EUD > indikatorer på gennemførelse af EUD > arbejdsmarkedsparat.

Programmet vil udvikle:

  • Kompetenceprofil på Kontaktperson + vejledningsfaglighed
  • Didaktisk model for at arbejde med udsatte unge i hele deres individuelle forløb
  • Tværfaglige/multifaglige teams med fælles metoder: UU, social, beskæftigelse, udskoling folkeskole, EUD

Unge med kant – Hovedstaden er støttet af Region Hovedstaden og Den Europæiske Socialfond.

 

 

 

 

 

Programmet skal understøtte UU DANMARKs vision om vejledningens implementerende, opsøgende, ressourcefokuserede og vedholdende kraft, og pege på vejledning som omdrejningspunktet for den kommunale ungeindsats.