Unge med kant – Hovedstaden

Programmet skal sikre, at 320 af de mest udsatte unge hver især gennemgår og opnår en progression:  vejledningsparat > valgparat > uddannelsesparat under/efter FGU > påbegyndt EUD > indikatorer på gennemførelse af EUD > arbejdsmarkedsparat.

Programmet vil udvikle:

  • Kompetenceprofil på Kontaktperson + vejledningsfaglighed
  • Didaktisk model for at arbejde med udsatte unge i hele deres individuelle forløb
  • Tværfaglige/multifaglige teams med fælles metoder: UU, social, beskæftigelse, udskoling folkeskole, EUD

Unge med kant – Hovedstaden er støttet af Region Hovedstaden og Den Europæiske Socialfond.

  • EU Socialfond: 18.084.045 kr.
  • Region Hovedstaden, de regionale erhvervsudviklingsmidler (REM).: 3.368.408 kr.
  • Projektets økonomiske partnere, samlet medfinansiering: 14.715.636 kr.
  • Totalbudget: 36.168.089 kr.

 

 

 

 

 

Programmet skal understøtte UU DANMARKs vision om vejledningens implementerende, opsøgende, ressourcefokuserede og vedholdende kraft, og pege på vejledning som omdrejningspunktet for den kommunale ungeindsats.