UU og synskonsulenter

Projektperiode: 2012

images

Rapporten ”Indsatsen for blinde og stærkt svagsynede” konkluderer, at den generelle viden om blinde og stærkt svagsynede bør styrkes i det almindelige vejledningssystem, så den generelle vejledning af gruppen styrkes.

Rapporten foreslår et projekt: ”Øget samarbejde mellem UU-centre og synskonsulenter,” hvor der udarbejdes et fælles informationsmateriale, der sikrer at Danmarks UU centre og eVejledning, der vejleder unge i uddannelsesvalg, får adgang til basal viden om synshandicap og de udfordringer, der knytter sig hertil, og at synskonsulenter, der vejleder unge og folkeskolen om fx kompenserende hjælpemidler og blindepædagogiske problemstillinger, tilsvarende kan tilgå viden om uddannelsesvejledning af unge med synshandikap.

Undervisninsgministeriet bad derfor i efteråret 2012 UU DANMARK udarbejde et informationsmateriale, og den færdige guide: “Vejledning af unge med synshandicap” er nu tilgængelig på UG.