Æresrelaterede konflikter

Projektperiode: 2013 – 2015

aere 2I juli 2012 lancerede Social- og Integrationsministeriet en national strategi mod æresrelaterede konflikter. Heri fremgår bl.a.:

”Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning udvikler et efteruddannelsesforløb til udvalgte fastholdelsesmedarbejdere og studievejledere på ungdomsuddannelserne samt vejledere ved Ungdommens Uddannelsesvejledning. Efteruddannelsesforløbet vil bl.a. kvalificere medarbejderne til bedre at kunne identificere unge, der står i æresrelaterede konflikter, og yde den rette vejledning samt henvise til de rette støttemuligheder. Efteruddannelsesforløbet kan f.eks. udbydes via professionshøjskolerne. Der udarbejdes desuden et netbaseret informationsmateriale til fastholdelsesmedarbejderne og studievejlederne på ungdomsuddannelserne samt UU vejlederne. Informationsmaterialet skal indeholde oplysning om æresrelaterede konflikter, hjælpemuligheder mv.”

Som led i den samlede strategi ønskede Social- og Integrationsministeriet at igangsætte blandt andre 2 initiativer for UU, studievejledere og fastholdelsesvejledere på ungdomsuddannelserne:

  • Opkvalificering af fagfolk
  • Informationsmateriale

UU DANMARK har påtaget sig ansvaret for udvikling og gennemførelse af begge initiativer, og har arbejdet tæt sammen med Social- og Integrationsministeriets ressourceperson, vejledere med særlig erfaring på dette felt og i løbende korrespondance med Ministeriet for Børn og Undervisning.

UU DANMARK har gennemført 5 kurser: det sidste i juni 2015.

UU DANMARK har tillige udarbejdet et digitalt informationsmateriale.

Bemærk, at du som vejleder kan kontakte UU DANMARKs ERFA gruppe. Gruppen består af vejledere med erfaring fra vejledning af unge i æresrelaterede konflikter, som typisk vil kunne hjælpe med at vurdere, hvilke rådgivningsinstanser, der er relevante og vejlederens videre handlinger. Måske skal den unge også selv motiveres til at tage kontakt til relevante rådgivningsinstanser, og her kan det ligeledes være brugbart, at vejlederen rådfører sig hos ekspertinstanser med den rette erfaring og viden.

Professionshøjskolen Metropol udbyder nu også et nyt valgmodul under Den Sociale Diplomuddannelse, 10 ETCS