Debat: Piger kan også styre robotter

0

Mie Dalskov Pihl, chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.


Af Mie Dalskov Pihl, Chefanalytiker Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Valget af uddannelse er ikke nemt. Der er mange forskellige uddannelsestilbud. Særligt på erhvervsuddannelserne er der kommet flere spændende tilbud til, som både henvender sig til drenge og piger. Desværre er der også mange fordomme. Nogle af fordommene handler om, hvad vi tror, at henholdsvis piger og drenge er gode til.

Årets ansøgningstal til ungdomsuddannelserne, der blev offentliggjort i marts måned, slog fast, at pigers og drenges uddannelsesvalg ligger milevidt fra hinanden. Dobbelt så mange drenge vælger en erhvervsfaglig uddannelse som blandt pigerne. Næsten 90 procent af alle piger vælger den boglige vej efter grundskolen og tager på gymnasiet. Hvis de tager på erhvervsskolen, er det typisk inden for de merkantile eller sociale og sundhedsfaglige fag. Drengene tager oftere på erhvervsuddannelserne, og de går i en teknisk funderet retning.

Robotterne giver mange nye muligheder – for både piger og drenge

En analyse af den internationale skoleundersøgelse TIMSS fra Århus Universitet konkluderer, at der ikke er nogen signifikant forskel på piger og drenges evner inden for naturvidenskab og kun små forskelle i de matematiske kundskaber. Der burde altså være de samme muligheder for, at piger og drenge vælger en teknisk fremtid. Men samme undersøgelse viser også, at danske drenge har langt større selvtillid i matematik og naturfag end pigerne. Hver femte pige har lav selvtillid i fagene.

Samtidig er der måske mange, der tænker, at faglært arbejde betyder tunge løft, store skub og i det hele taget kræver en hård fysik. Det er der også nogle faglærte job, der gør, men det er langt fra alle. I dag har robotter overtaget en stor del af det manuelle arbejde – og det at styre robotterne kræver ikke, at man pumper i træningscenteret flere gange om ugen.

Dansk Metal har for nyligt vist en indsigtsfuld video på deres Facebook side af en pige, der er ved at uddanne sig til automatiktekniker. Her ser man Katrine i hendes hverdag med de store maskiner på Grundfos, hvor hun hjælper til med at få maskinerne til at køre rundt. Nogle dage får hun olie på hænderne, men de fleste dage sidder hun med computeren og klarer teknikken. Det er teknik. Det er robotter. Og det er også for piger.

Gør op med stereotyperne

Vi skal gøre op med stereotyper og indse, at faglært arbejde ikke kun er noget med at løfte tunge ting eller kun er noget for drenge. Vi har behov for at nedbryde myterne og fortælle historier fra virkeligheden om, at kønsstereotyperne ikke skal bremse de unge i deres uddannelsesvalg. Hvad enten drengene skal vælge handelsvejen, eller pigerne skal vælge den tekniske vej.

Man skal huske på, at en faglært uddannelse giver et solidt fundament til at sætte foden ud på arbejdsmarkedet og få et godt job. Faglærte har generelt lav ledighed og tjener en løn, der ofte kan konkurrere med lønniveauet for personer med korte og mellemlange videregående uddannelser.

Desuden skal man huske på, at en faglært uddannelse ikke nødvendigvis er endestationen. Der er mulighed for at læse videre til akademiker eller bachelor. Netop mulighederne for at læse videre er blevet bedre for de unge, der vælger den nye EUX-vej, hvor man kombinerer den solide faglærte uddannelse med en studentereksamen.

Endelig viser AE’s fremskrivninger, at vi frem imod 2025 vil komme til at mangle over 70.000 faglærte. Samtidig vil vi have overskud af akademikere. Det er altså akut behov for, at flere unge – også piger – får øjnene op for de erhvervsfaglige uddannelser.