UUDK-Logo

Om UU DANMARK

UU DANMARK er overflyttet til KL, som Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne (EUK).

Du kan læse mere her: UU DANMARK bliver ny enhed i KL.

Denne hjemmeside opdateres derfor ikke længere, og du kan derfor heller ikke længere tilmelde dig UU DANMARKs nyhedsbrev.

Al henvendelse vedr. UU DANMARK eller Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne skal ske til Pia Vigh.

UU DANMARK

koordinerer og varetager UU centrenes fælles vejledningsfaglige og vejledningsstrategiske interesser i forhold til myndigheder, institutioner, organisationer og offentlighed på nationalt plan: UU DANMARK er således funderet i ledelsen af Danmarks UU centre.

Det er UU DANMARKs opgave at virke som sekretariat for UU centrene. UU DANMARK skal igangsætte fælles udviklingsarbejder, fremskaffe midler til fælles udviklingsprojekter, koordinere netværk og skabe baggrund for fælles strategiske initiativer. UU DANMARKs mål er desuden at udvikle det økonomiske grundlag, som det fælles kontingent fra UU centrene giver, således at det fælles sekretariat kan styrke sin position som UU centrenes fælles stemme i den nationale strategi for Uddannelse Til Alle.

UU DANMARK har til formål at arbejde for udvikling af Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommunalt, regionalt, nationalt og internationalt regi i samklang med samfundets krav, den nationale lovgivning og de unges behov og interesser:

 • At indsamle, systematisere og formidle viden og aktiviteter.
 • At medvirke i fagligt og pædagogisk forsøgs- og udviklingsarbejde inden for vejledningsområdet.
 • At medvirke i udviklingsarbejder, som har tilknytning til UU centrenes aktiviteter, bl.a. ved at igangsætte analysearbejder og undersøgelser.
 • At fastholde og udvikle samarbejdet mellem UU centrene, herunder at understøtte det vejledningsfaglige og administrative samarbejde mellem centrene.
 • At udvikle og deltage i koordineringen af UU centrenes internationale samarbejde.
 • At udvikle og udbyde kursusvirksomhed.
 • At sikre høringsret i alle forhold, der berører UU centrenes organisatoriske, ledelsesmæssige, vejledningsfaglige og strategiske forhold.
 • At afgive udtalelser på vegne af alle UU centre i Danmark.
 • At samarbejde med beslægtede organisationer i ind- og udland.

Hovedformålet med UU DANMARK er at skabe koordination og udvikling af og mellem Danmarks UU centre.

Læs UU DANMARKs vedtægter

Læs professionsbeskrivelse: Den professionelle vejledning

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING (UU)

UU giver vejledning til alle unge i grundskolen fra 7. klasse samt i 10. klasse. Alle elever modtager kollektiv vejledning, mens individuel vejledning er rettet mod elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse.

Der er en tæt kobling imellem den vejledning, som de unge får i skolens 7.-9./10. klasse, og den undervisning, som eleverne modtager i det obligatoriske emne Uddannelse og Job (emu.dk), hvor eleverne forberedes til det forestående uddannelsesvalg.

Vejledning af unge uden for skolen
UU skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbyde unge vejledning om valg af uddannelse og erhverv, hvis de ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Vejledningen af 15-17-årige unge sker i forbindelse med den løbende revision af den unges uddannelsesplan. Vejledningen af 18-24-årige unge tilrettelægges og prioriteres, så den opsøgende og opfølgende indsats især rettes mod unge, der skønnes at have behov for en særlig vejledningsindsats. UU kan yderligere på initiativ fra jobcenteret yde vejledning til uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år, der har fået et uddannelsespålæg.

Målgruppevurderinger
UU foretager målgruppevurdering af unge, der ønsker at starte på forskellige uddannelser og uddannelsesforløb:

 1. Unge, der ønsker at starte på en produktionsskole
 2. Unge, der ønsker at starte på Kombineret Ungdomsuddannelse
 3. Unge, der ønsker at starte på erhvervsgrunduddannelsen (egu).

UU foretager endvidere vurdering af, om den unge er i målgruppen for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), og afgiver på den baggrund en indstilling til kommunalbestyrelsen.

[popup_trigger id=”12012″ tag=”span”]UUDK: opgaver i netværksoganisationen
[/popup_trigger]

 

[popup_trigger id=”10723″ tag=”span”]UU opgaver
[/popup_trigger]

[popup_trigger id=”10736″ tag=”span”][/popup_trigger]

(c) UU DANMARK & Moeve aps, 2017