UUDK-Logo

Bestyrelse

UU DANMARK er overflyttet til KL, som Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne (EUK).
Du kan læse mere her: UU DANMARK bliver ny enhed i KL.
Denne hjemmeside opdateres derfor ikke længere, og du kan derfor heller ikke længere tilmelde dig UU DANMARKs nyhedsbrev.
Al henvendelse vedr. UU DANMARK eller Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne skal ske til Pia Vigh.

Bestyrelsen for UU DANMARK (UUDK) arbejder målrettet på

– at sikre at UU DANMARKAn påvirker og tydeligt sætter dagsordenen inden for den professionelle uddannelsesvejlednings virkefelt i kommunerne.

– at sikre, at uddennelselsesvejledningen er til gavn for den unge og samfundet

UU DANMARK arbejder inden for den politiske målsætning om, at alle unge har en fremtid, og det skal være tydeligt for de unge, hvilke muligheder de har, og hvilke døre de kan åbne for at komme videre både i uddannelse og på arbejdsmarkedet.

UU DANMARKs formand er Anders Ladegaard

Næstformand: Christel Jørgensen

Bestyrelsesmedlemmer:

Suppleanter:

  • UU Region Hovedstaden – Anette Kjærager
  • UU Region Sjælland – Ulla Petersen
  • UU Region Syddanmark – Anne Marie Nyborg
  • UU Region Midtjylland – Inger Veng
  • UU Region Nordjylland – Peter Rasmussen