Notat på konsekvenser af nedsaettelsen af skoleydelse for produktionsskoleelever

0