Konference for UU vejledere i Region Midtjylland

0

regmidt2

UU-centrene i Region Midtjylland afholder vejlederkonference for UU-vejledere. Formålet med konferencen er at blive inspireret og styrke vejledningsfagligheden i UU. Dette søges opnået igennem fælles oplæg om ”effekt (vs). ordentlighed. Men også igennem workshops indeholdende relevante temaer, hvor der er mulighed for vidensdeling og erfaringsudveksling på tværs af UU-centre. Ydermere vil der være mulighed for at blive opdateret fra vejlederkontoret i Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling.

Program

08.30: Kaffe

09.00: Velkommen

09.15: Oplæg om effekt (vs.) ordentlighed v/Anders Ladegaard hent slides

10.15: Walk and Talk

10.45: Workshop 1 (Læs om de forskellige workshops nedenfor)

Workshop slides:

 

 

12.00: Frokost

12.45: Workshop 2 (Læs om de forskellige workshops nedenfor)

14.00: Nyt fra Ministeriet for Børn, undervisning og ligestilling v/Jørgen Brock hent slides

14.45: Afrunding

15.00: Tak for i dag

Læs om de forskellige workshops i runde 1

  • Integrationsforløb på produktionsskolen (UU Silkeborg)
  • Uddannelsesvejledning i modtageklasser (UU-RKSK)
  • Kollektiv vejledning for ”dovnies” – når du ikke gider lave plancher, kompetencekort og uddelingskopier!10 jeg selv kan li´,- øvelser, der fungerer lige fra baglommen (UU NVJ)
  • Styrkelse af refleksion i den kollektive vejledning – før og nu. (UU Favrskov)
  • Læring i netværk: Hvordan kvalificerer vi sammenhængen mellem Uddannelse og job og den kollektive vejledning? (UU Aarhus)
  • Virksomheden i Skolen (UU RKSK)
  • ”Brug for Alle” – Herningmodellen i et UU-perspektiv Tværsektorieltsamarbejde (UU Herning)
  • Uddannelsesplanen til produktionsskolen (UU Randers)
  • Overgangs vejledning af udskolingselever i specialklasser (UU Silkeborg)
  • Projekt: ”Fremme af unges mentale sundhed – i gang med erhvervsuddannelse” (UU Viborg)
  • optagelse.dk – Fælles ansvar – Fælles projekt (UU Horsens)
  • 10.klasse – en ny chance. (UU Djursland)

Læs om de forskellige workshops i runde 2

  • Fra IUP til UP med målrettede indsatser – tværprofessionelt samarbejde om IUP-elever (UU Aarhus)
  • Kollektiv vejledning for ”dovnies” – når du ikke gider lave plancher, kompetencekort og uddelingskopier!10 jeg selv kan li´,- øvelser, der fungerer lige fra baglommen (UU NVJ)
  • Kollektiv vejledning på 7. 8. og 9. årgang – et koncept der kan anvendes på alle tre årgange. (UU Randers)
  • UJ-tovholdere ansat i UU (UU Horsens)
  • ”Klog på husbyggeri” samarbejde med erhvervsskole og erhvervsliv (UU Silkeborg)
  • VIP projekt med unge i praktik (UU Silkeborg)
  • ”Ung i Norddjurs Vest” – et samarbejde mellem UU og Jobcenter (UU Djursland)
  • Tilbudsvifte til de særlig tunge 15-17årige. (UU Silkeborg)
  • Overgangs vejledning af udskolingselever i specialklasser (UU Silkeborg)
  • Historier fra dagligdagen i specialvejledningen (UU Skive)
  • Samarbejde mellem UU og Sosu-skolen om ”indskoling”, fastholdelse  og gennemførelse hos de unge (UU Skive)
  • E:DAG for 8. klasserne i Aarhus – erhvervsintroducerende dag på erhvervsuddannelserne for alle på 8. trin. (UU Aarhus)

Tid:

Onsdag den 2.november 2016 kl. 09.00-15.00

Sted:

Dayz Resorts Søhøjlandet
Lille Amerika 10
DK-8883 Gjern

Pris:

500 kr

Tilmeldingsfrist:

8. oktober 2016
Get your own webform with Podio