5 grunde til en styrket vejledningsindsats

0

Jacob Mark


af Jakob Mark, Skoleordfører i SF

Når I læser dette, så vil der med al sandsynlighed være gang i forhandlingerne om en ny forberedende uddannelse… hvis da ikke den er forhandlet på plads.

Jeg mener, at en kommende aftale skal indeholde midler til og mål om en styrket vejledningsindsats, og det er der i hvert fald fem grunde til.

 

1. Mere gennemsigtighed kræver mere vejledning
Det nuværende uddannelsessystem er med rette blevet beskyldt for at være ugennemsigtigt. Der er en række forskellige gode uddannelsestilbud med forskellige formål, forskellige ydelser og forskellige indgange. Det er simpelthen en hovedopgave for os politikere, at vi gør et nyt forberedende tilbud mere gennemsigtigt. De unge, som ikke får en ungdomsuddannelse i dag, har nemlig mere end nogle andre brug for gennemsigtighed. Gennemsigtighed kan skabes på mange måder og bedre vejledning er en af dem. De unge skal ganske enkelt have bedre hjælp til at finde rundt i systemet, og det kræver selvfølgelig, at vi gør et kommende tilbud mere enkelt, men også at vi øger vejledningsindsatsen.

2. En håndholdt indsats kræver viden om de unge
Man snakker ofte om, at de unge skal have hjælp med ”en hånd i ryggen.” Jeg er enig i, at det er en god ide med tanken om en fast kontaktperson til de unge og en målrettet indsats, der hjælper de unge godt igennem hele systemet. Men ideen om ”hånden i ryggen,” forudsætter, at man ved, hvad den unge vil og ikke vil. Det forudsætter, at man kender den unge og den unges overvejelser. Vejlederne ude på skolerne og vejledningsindsatsen bliver derfor helt afgørende for at kunne hjælpe med en hånd i ryggen.

3. De unge skal udfordres på deres uddannelsesvalg
Alle unge har brug for vejledning. Ikke kun de stærkeste. Unge skal reflektere over, hvad de vil med deres liv. De skal udfordres på deres kompetencer, på deres liv- og virkelyst og på de tanker, de har om, hvordan de skal bruge deres liv i fremtiden. Det kræver vejledere, der kender de mange forskellige veje i uddannelsessystemet, og vejledere der hurtigt kan opfange, hvad der kunne være interessant for de unge. Derfor skal vi investere i en styrket vejledningsindsats.

4. Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse 
Det er efterhånden et mål for de fleste partier, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse i fremtiden. Jeg er en af de politikere, der ikke tror på, at vi kan presse de unge eller tvinge de unge til at tage en bestemt uddannelse. Vi skal lokke dem og opfordre dem, og det kan man gøre på mange måder. En af måderne er at have dygtige vejledere, der kan lokke de unge til at prøve erhvervsuddannelserne ved at fortælle dem alle de mange gode historier, der er fra erhvervsuddannelserne.

5. En generation af pressede unge kræver vejledning
Endelig, så skal vi have vejledere for at hjælpe de unge. Min frygt er, at den kommende generation af unge bliver en af de mest pressede generationer vi har set. Vi tester dem mere, forventer mere af dem, sammenligner dem mere, beder dem om at vælge hurtigere. Jeg tror det hele bliver for meget for dem på et tidspunkt, hvis vi ikke passer på. Derfor er der brug for vejledere, der kan sige: ”Ro på. Det skal nok gå.”

Som I kan fornemme, så mener jeg, at der er mange gode grunde til at styrke vejledningen i Danmark. Det her var nogle af dem. Tak for jeres gode arbejde.

Jacob Mark, skoleordfører i SF.