Webinar: Vejledning af blinde og stærkt svagsynede

Læs mere her