UUDK-Logo

Dialog mellem UU centre og efterskolerne i lokalområderne

Efterskolerne_pos_42mm_RGB

UU Danmark og Efterskoleforeningen opfordrer til, at der afholdes lokale dialogmøder i uge 40, for at styrke samarbejdet mellem efterskoler og UU-centre.

I 2010 deltog ca. 200 efterskoler og næste alle UU centre i en landsdækkende dialoguge mellem lokale efterskoler og UU centre, hvor samarbejdet og kursen mod 95% målsætningen var på dagsordenen.

Efter et fællesmøde mellem ledelsen af Efterskoleforeningen og UU Danmarks ledelse, opfordres der igen til, at der aftales dialogmøder lokalt mellem UU centre og områdets efterskoler i uge 40: mandag den 30. september til fredag den 4. oktober 2013.

Møderne vil være en del af en national markering af samarbejdet mellem efterskolerne og UU centrene om grundskolens indsats i forbindelse med 95% målsætningen.

På årets møder aftaler man selv lokalt dagsordenen, der kan indeholde emner som uddannelsesparatheds
vurderingsprocessen, brobygningssamarbejdet, lokale vejledningssamarbejder, initiativer til at vende den nedadgående søgning til erhvervsuddannelsesområdet etc.

Målgruppe for dialogmøderne er forstandere, souschefer og vejledere fra efterskolerne samt ledelse og relevante vejledere fra UU centeret. Anden målgruppe kan aftales lokalt.

UU centre uden efterskoler kan koble sig på andre UU centres dialogmøder. Dette aftales lokalt.

Deltagende UU centre bedes indberette mødedato til UU Danmark inden den 14.6.2013, således at vi i samarbejde med Efterskoleforeningen kan markere deltagende UU centre og efterskoler op til uge 40.Our webform is powered by the best tool to manage projects in the business: PODIO.