Beregning af serviceudgifter og bloktilskudnoegle for 2010

Beregning af serviceudgifter og bloktilskudnoegle for 2010