Træningskursus: UPV-processen – en dilemmafuld kerneopgave – Øst

<-- Tilbage til arrangementer

Træningskursus: UPV-processen – en dilemmafuld kerneopgave - Øst

detajler

Tid

24. jun. 09:00 til 24. jun. 15:15

Tilmeldingsfrist

Sted

Roskilde Tekniske Skole
Pulsen 10
4000 4000 Roskilde

Pris


Kravet om at alle elever i 8., 9. og 10.klasse skal uddannelsesparathedsvurderes er blevet en kerneopgave for UU, der fylder meget igennem et skoleår for den enkelte vejleder. Det er en proces fyldt med dilemmaer for den professionelle vejleder, fordi hvordan navigerer vi som vejledere mellem at efterleve lovkrav og på samme tid imødekomme menneskelige behov og uforudsigeligheder på en meningsfuld og hensynsfuld måde? Hvordan skaber vi en tillidsfuld relation med den unge, når udgangspunktet er at tale om noget, som han eller hun ikke er? Vi kræver med andre ord fra det første møde med den ikke-uddannelsesparate elev, at hun/han skal ændre sig til noget andet (… og måske bedre?). Og på samme tid kræver vi, at de ungeskal have tillid til, at vi kan vejlede dem lødigt og anerkendende. Hvordan lever dette udgangspunkt op til vejledningens etik?

Det er netop nogle af disse dilemmaer, som vi vil tage op på dette træningskursus. Sammen vil vi undersøge, hvordan UPV-processen ser ud på de forskellige UU-centre. Vi vil arbejde med følgende spørgsmål:

Hvad fungerer godt i UPV-processen?
Hvad kunne med fordel være bedre?
Hvordan gør vi så UPV-processen bedre?

Formålet med dagen er at styrke vores praksis ved at dele ud af egne erfaringer og lytte til andres, for derved at gå klogere hjem og kunne justere på det man finder bedst, og at få et refleksionsrum for sig selv og med sine kolleger, hvor vi stiller skarpt på en af de centrale – og dilemmafyldte – opgaver for os som vejledere. 

Du får:
Dagen vil være en kombination af oplæg og samtaler, hvor vi deler vores gode og dårlige erfaringer på tværs. Du deler dine perspektiver og høster af andres.

Du går hjem med:
På træningsdagen laver vi en idé-bank, som vil være tilgængelig for os alle efterfølgende. Her lægger vi konkrete modeller, tilgange og forslag ind, som du som vejleder kan bruge efterfølgende.

Vi har brug for:
Dig! Så tag dine modeller, tanker, erfaringer og idéer om UPV-processen og vær med til sammen med en andre vejledere at skabe et mere meningsfuldt grundlag at arbejde med UPV-processen ud fra.  

Program

Hent oversigt over evalueringssvar

09.00 - 09.30 Ankomst og kaffe
09.30 - 10.00 Velkomst
Rammesætning af dagen.
Indflyvning til dagens program
10.00 - 10.40 Brainstorm med dem du kender (hvis du kender nogen)Positiv og negativ brainstorm
Det den bedste UPV-proces og den værste UPV-proces
10.40 - 10.50Pause
10.50 – 12.00Samtalecirkler i grupper - med dem du ikke kender
I disse samtalecirkler er der en stram taletidsstruktur og en rollefordeling.

Her fortælles der fra hvert UU-center: Hvad er jeres bedste erfaring omkring UPV-processen? Hvad er den værste erfaring? Hvor ser du udviklingspotentiale?
12.00 - 12.45Frokost
12.45 - 13.15Refleksionsrum – Lego Education
13.15 - 14.15Case-arbejde – hvem er parat/ikke parat? Hvad er indsatsen?
14.15 - 14.30Pause (kaffe og sødt)
14.30 - 15:00Hvad gør vi nu? Indspark til idébanken
15.00 - 15.15Afrunding på dagen, evaluering, opsamling, tak for i dag

Tid:
Mandag d. 24. juni 2019 kl 09:00 – 15:15

Sted:
Roskilde Tekniske Skole, Pulsen 10, 4000 Roskilde

Pris:
For medlemmer: 799,-
For ikke medlemmer: 999,-
(Alle priser er ex. moms)

Tilmeldingsfrist:
17. juni 2019

BEMÆRK! Der er lukket for tilmelding da alle pladser er optagede