Træningskursus for specialvejledere

<-- Tilbage til arrangementer

Træningskursus for specialvejledere

detajler

Tid

5. nov. 09:00 til 5. nov. 16:00

Tilmeldingsfrist

Sted

Odin Havnepark
Lumbyvej 17 F 5000
5000 Odense C

Pris


Vi har modtaget en del ønsker om at arrangere et træningskursus for specialvejledere. Det honorerer vi nu med dette træningskursus. Dette kursus udbydes kun én gang/ét sted i landet.

Program

Ret til ændringer forbeholdes

1. Indblik i den nyeste forståelse af diagnoser baseret på viden om de
specifikke kognitive funktioners betydning i forhold til adfærds- og
følelsesmæssige reaktioner. 
2. Viden om de særlige livsvilkår der gør sig gældende for barnet eller den
unge med kognitive og psykiske vanskeligheder, herunder deres særlige
udfordringer i forbindelse med ex overgange. 
3. Fokus på særlige opmærksomhedspunkter ved inddragelse af børn og unge
med kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser fx børn/unge med
multiple handicaps, mental retarderede og børn/unge med en
autismespektrumsforstyrrelser 
4.

 

Inddragelse af barnets perspektiver – en central opgave med mange dilemmaer, herunder med fokus på:
 • De forskellige formål med den professionelles samtale med barnet
 • Den udviklingsstøttende samtale – et perspektiv i alle samtaler
 • Etiske og faglige overvejelser ved inddragelse af børn og unge
 • Selve samtalen: forberedelse, gennemførelse og afslutning

 

5. Beskrivelse af de kognitive og kommunikative vanskeligheder, hvorledes
imødegår man dem, og hvordan sikrer man sig informationer, når
barnet/den unge på grund af sit handicap ikke kan deltage i en egentlig
samtale.  
6. Introduktion til redskaber og metoder, der kan benyttes ift. at kunne
gennemføre en vejlednings samtale med børn og unge med kommunikative og
kognitive vanskeligheder.

 1. Fokus på anvendelsen af forskellige
  redskaber og metoder i forskellige samtaletyper, med særlig fokus på
  udvalgte dilemmaer i forhold til unge med kommunikative og kognitive
  vanskeligheder.
 2. Refleksioner over egne praksiserfaringer med afsæt i konkrete cases.

 

Kursusform
Kursusformen vil bestå af oplæg, praksisøvelser samt tage udgangspunkt i konkrete cases.

Deltagerne vil, i begrænset omfang kunne ”arbejde” med egne cases/eksempler.

Undervisere
Hanne Ytting, Cand.psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og klinisk børneneuropsykolog og Marianne Verdel, Cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børneneuropsykologi.

Tid:
Tirs d. 5. november 2019 kl 09:00 – 16:00

Sted:
(Bemærk! På grund at den store tilslutning til kurset er lokationen flyttet)
Odin Havnepark
Lumbyvej 17 F
5000 Odense C

Pris:
For medlemmer: 799,- (ex. moms)
For ikke medlemmer 999,- (ex. moms)

Bemærk! Det er ikke muligt at tilmelde flere på den samme formular

Tilmeld dig