Konference om uddannelse og job

<-- Tilbage til arrangementer

Konference om uddannelse og job

detajler

Tid

25. aug. 09:30 til 25. aug. 15:30

Tilmeldingsfrist

Sted

Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125
Munkebjerg

Pris


csm_8444a9de7e_18d30e7da4Få inspiration til, hvordan de nye mål for Uddannelse og job omsættes til konkrete undervisningsforløb i 0.- 9. klasse.

– og få inspiration til hvordan skoler og UU-centre kan samarbejde om planlægningen af undervisningsforløbene.

På konferencen præsenteres resultaterne af et samarbejde mellem Undervisningsministeriet, University College Sjælland, UU-Danmark og otte UU-centre om udvikling af eksemplariske undervisningsforløb, som blev igangsat med folkeskolereformen.

Med afsæt i en kort præsentation af mål for “Uddannelse og job”, gives idéer til, hvordan målene kan omsættes til praksis. Der bliver desuden lejlighed til at stifte bekendtskab med ny international forskning om karrierelæring som afsæt for vejledningen i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.

Målgruppe
Konferencen retter sig imod repræsentanter for skoler og UU-centre, som er involveret i udvikling og gennemførelse af undervisningsforløb i emnet “Uddannelse og job”.

Deltagelse er gratis, men tilmelding kræves. Deadline for tilmelding er den 10. august. OBS! Begrænset antal pladser. Optagelse sker i den rækkefølge, som tilmeldinger modtages.

Tid og sted:
Tirsdag den 25. august 2015 på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, Munkebjerg

Tilmeld dig her

Program:

9.30: Ankomst og morgenbrød
10.00: Velkomst og præsentation af program Uddannelse og job i folkeskolen
V/Jørgen Brock, Undervisningsministeriet
10.30: UU’s rolle i Uddannelse og job – perspektiver på samarbejdet
V/Anders Ladegaard, UU- Danmark
11.00: Educating about educational and vocational choices. How can we know if it works?
V/Gudbjörg Vilhjalmsdottir, University of Iceland
12.00: Frokost
12.45: Uddannelse og job i den læringsmålstyrede skole
Fagformål og mål for “Uddannelse og job”
Fra læringsmål til konkrete undervisningsforløb
V/Jette Fischer og Lisbeth Højdal, University College Sjælland
13.15: 1. workshoprunde – eksemplariske undervisningsforløb
Præsentation og diskussion af forløb der retter sig imod forskellige klassetrin og kompetenceområder i “Uddannelse og job
14.15: Kaffe
14.30: 2. Workshoprunde – eksemplariske undervisningsforløb
Præsentation og diskussion af forløb der retter sig imod forskellige klassetrin og kompetenceområder i “Uddannelse og job”
15.30: Afslutning og tak for i dag

Læs mere om læringsmål for Uddannelse og job på: www.emu.dk, hvor også de eksemplariske undervisningsforløb vil være at finde medio august.

Download flyer til print