Konference for UU vejledere i Region Midtjylland

<-- Tilbage til arrangementer

Konference for UU vejledere i Region Midtjylland

detajler

Tid

4. nov. 08:30 til 4. nov. 15:00

Tilmeldingsfrist

Sted

Dayz Resorts Søhøjlandet
Lille Amerika 10
DK-8883 Gjern

Pris


UU Vejlederkonference i Gjern, Lille Amerika 10, Søhøjlandet

Onsdag den 4. november 2015

Tema
UU er i forandring og nye muligheder er opstået –- hvad er UU’s unikke faglighed og hvordan skaber vi legitimitet omkring denne?

UU er i forandring, nye muligheder og opgaver er opstået. Denne vejlederkonferences tema er ”hvad er UU’s unikke faglighed og hvordan skaber vi legitimitet omkring denne?” Vejledning er et ombejlet begreb og udfordret på mange måder. Men vejledning er også en profession der kræver talent og uddannelse. UU vejledning kan ikke erstattes af andre professioner – mener vi, men hvordan holder vi fanen højt og tager skridtet ind i det nye paradigme

Konferencens mål er erfaringsudveksling fagfolk imellem og en inspiration til, hvordan UU fremadrettet er en vigtig del af løsningen.

Sted: Højsølandet, Lille Amerika 10, 8883 Gjern

Tid: Onsdag d. 4. november 2015

Pris: 800,-

Målgruppen
UU vejledere og konsulenter der arbejder med vejledning af unge i grundskolen, samt i ungeområdet (op til 30 år). Sagsbehandlere, rådgivere der har samme jobfunktion er også en del af målgruppen, men skal have sin hovedbeskæftigelse med UU arbejde.

Program

08.30-09.00 Morgenkaffe

09.00-09.15 Velkomst og præsentation af programmet v. Lotte Kruse UU- Djursland

09.15-10.00 ”Er UU’s faglighed værd at kæmpe for? ” v. Grethe Fogh VIA Efter- og Videreuddannelse Hent slides her

10.00-10.15 ” Hvad er din faglighed, hvad kendes du på? ” (summeøvelse)

10.15-11:00 UU’s faglighed i et fremtidsperspektiv v. Bo Klint Poulsen VIA Efter- og Videreuddannelse Hent slides her

11.00-11.30 Walk and talk

11.30- 12.15 Frokost

12.15-14.00 Workshops – 1- 4

Du skal vælge workshops med en 1.,2. og 3. prioritet. Det er først til mølle princip.

I hver workshop er der afsat 45 min. til oplæg, samt 30 min. til drøftelser og vidensdeling. Du er derfor meget velkommen til at medbringe materialer, viden, eksempler fra din faglige praksis som du ønsker at dele med andre i workshoppen.

Alle workshops er eksempler på best pratice fra UU’ernes faglige praksis. Du vil derfor møde kolleger der deler erfaringer og viden, men du får også mulighed for at bidrage i selve workshoppe.

Works 1 UPV processen – og de der ikke når det – Uddannelsesparathedsvurderingen fra 8. -9. klasse

Oplæg 1: Vurderingsprocessen i grundskolen UU Ikast-Brande Hent slides her

Oplæg 2: Spørgeguide til UPV UU Horsens Hent slides her Hent slides her

Oplæg 3: Uddannelsesparathed og de der ikke når det (9. og 10. klasse) UU Randers Hent slides her

I workshoppen møder du kolleger der har arbejdet med dialog mellem skoleledelse og lærer om helhedsvurderingen, andre kolleger der har arbejdet med en spørgeguide, samt kolleger der har fokus på unge, der ikke nåede at blive parate og hvad man så kan gøre.

Workshop 2 Kollektiv vejledning

Oplæg 1: Fra information til refleksion UU Silkeborg Hent slides her

Oplæg 2: Kollektiv vejledning i 8. og 9. klasse UU Odder-Skanderborg Hent slides her

Oplæg 3: Samarbejde med ressourcepersoner i grundskolen UU Aarhus-Samsø Hent slides her

Den kollektive vejledning er nu UU’s primære adgang til alle elever i udskolingen, og dermed vores redskab til at yde informerende, udfordrende, afklarende vejledning. I workshoppen møder du tre forskellige bud på hvordan indhold og organisering kan være.

Workshop 3 – Uddannelsesvejledning for de 15-30 årige – det gode forløb med de mange aktører

Oplæg 1: Unge i fokus UU Viborg Hent slides her

Oplæg 2: Fra Jobcenter til uddannelse (og tilbage igen) UU Skive Hent slides her

Oplæg 3: UU som indgang til det kommunale system – UU Aarhus-Samsø Hent slides her

En række opgaver løses i krydsfeltet mellem UU, ungdomsuddannelserne og Jobcenter. I denne workshop møder du tre UU centre der hver har gjort forskellige erfaringer med, hvordan UU kan bidrage til at fastholde unge i uddannelse, og er med til at støtte unge i overgangen til uddannelse.

Workshop 4: Unge med særlige behov

Oplæg 1: Fælles visitationsudvalg til alle uddannelser UU Viborg Hent slides her

Oplæg 2: Unge uden tilstrækkelig danskkundskaber UU Aarhus-Samsø Hent slides her

Oplæg 3: Overleveringer indenfor specialtilbud og fagområder UU Ringkøbing-Skjern Hent slides her

I denne workshop har vi tænkt lidt bredere omkring gruppen af unge med særlige behov. Det kan være unge med sproglige udfordringer, og unge med behov for en koordineret indsats på tværs af forvaltninger. Der lægges vægt på UU’s faglige rolle i det tværgående arbejde.

14.00-14.50 Steffen Jensen fra Ministeriet for børn og undervisning vil give et bud processen med implementering af reformen, hvor langt er vi og hvilke forventninger er der til Ungdommens Uddannelsesvejledning i fremtiden. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Steffen Jensen. Hent slides her

14.50-15.00 Afrunding og tak for i dag.