Konference: Et kvalificeret valg

<-- Tilbage til arrangementer

Konference: Et kvalificeret valg

detajler

Tid

11. sep. 12:00 til 11. sep. 16:15

Tilmeldingsfrist

Sted

Industriens Hus
H. C. Andersens Blvd. 18
1787 København K

Pris


Der er lukket for tilmelding. Læs Vejlederforums reportage fra konferencen.
Et kvalificeret valgI samarbejde med Dansk Industri ønsker UU DANMARK at løfte debatten om, hvordan de unges valg bliver truffet på den mest kvalificerede måde. De forskellige reformer – folkeskolereformen, erhvervsuddannelsesreformen og en mulig justering af de gymnasiale uddannelser – forsøger alle at adressere overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. I spændingsfeltet mellem de store reformer stiller vi spørgsmålet, om overgangene er sikret godt nok?

Når de unge skal træffe et valg om ungdomsuddannelse, ved vi fra analyser, at de trækker på en bred vifte af informationer. Samtidig er valget noget, der vendes i en meget bred kreds af personer omkring de unge. Derfor er det en udfordring at sikre, at eleverne har de rette informationer til rådighed, så de træffer reelle valg på baggrund af den uddannelsesstruktur og opbygning, der aktuelt er i uddannelsessystemet.

DI-logo_sort-graa_cyan-tagline-300x188De nævnte reformer forsøger alle at bidrage til at gøre de unge bedre klar til at træffe et oplyst og reflekteret valg. Den tidligere uddannelsesparathedsvurdering gør det muligt for eleverne at få udpeget områder, som de skal fokusere på i den sidste tid i folkeskolen, og øget information om beskæftigelses- og videreuddannelsesmuligheder efter endt ungdomsuddannelse skal sikre, at eleverne har en større forståelse for, hvor de er på vej hen, og hvilke jobmuligheder der er. Hvad er det for et job- og arbejdsmarked de unge skal forberede sig på?

For at få de unge til at vælge de rette uddannelser, skal vi derfor sikre, at ikke bare eleverne, men også de voksne og kammeraterne, som de unge omgives af, har adgang til gode informationer om mulighederne i uddannelserne. Har de unge og deres forældre et tilstrækkeligt informationsgrundlag, og har vi tilstrækkelig viden om de unges valgsituation?

Særligt folkeskolereformen åbner også op for, at eleverne skal præsenteres for, hvad det vil sige at være på arbejdsmarkedet. Det indbefatter det timeløse fag Uddannelse og Job og hele arbejdet omkring den åbne skole.

Vejledernes rolle i fremtiden bliver i stor udstrækning at være ressourcepersonen, som skal være med til at sikre, at den relevante information altid er tilgængelig, at de rette relationer mellem eksempelvis lærer og ungdomsuddannelsesinstitutioner eller virksomheder kan skabes og som et sikkerhedsnet, som skal sikre, at elever, som skal have en særlig bistand, kan få ekstra vejledning. Har vi et vejledningssystem i Danmark, som er godt nok gearet hertil? Og kan karrievejledningsbegrebet sætte en ny dagsorden for vejledningen i Danmark?

Det vil vi gerne diskutere, og vi håber også at se dig. Først til frokostbuffet kl. 12. Efterfulgt af et spændende program, som starter med at undervisningsministeren uddeler Schultz’ Vejlederpris 2015.

Program: (ret til ændringer forbeholdes)

Ordstyrer: Formand for UU DAMARK Mark Jensen

12.30 – 12.35 Velkomst v/ UUDKs formand Mark Jensen

12.35 – 13.00 Uddeling af Vejlederprisen 2015

13.00 – 13.20 Rasmus Dahl, konsulent i DI. Hvordan sikrer vi, at eleverne er i stand til at træffe det rette valg? Hent slides her

13.20 – 13.40 Mette With Hagensen, formand Skole & Forældre: Har de unge og deres forældre et tilstrækkeligt informationsgrundlag, og har vi tilstrækkelig viden om de unges valgsituation?

13.40 – 14.00 Anders Ladegaard, næstformand i UU DANMARK: Har vi et vejledningssystem i Danmark, som er godt nok gearet i forhold til de store reformer og det fremtidige arbejdsmarked? Hent slides her

14.00 – 14.20 Pause

14.20 – 14.50: Den kommunale vejledningsindsats og de nationale mål. UU vejledningen er institutions- og sektoruafhængig og kommunal – er det også fremtidens vejledning? Hvordan sikrer vi, at alle unge – på tværs af kommunerne – får en ensartet vejledning. De spørgsmål stiller vi:

  • Sten Knuth, Borgmester i Slagelse (V)
  • Morten Slotved, Borgmester i Hørsholm kommune (K)

14.50 – 15.15 Lars Liebst, adm. Direktør i Tivoli. Den fremtidige arbejdskraft: hvad skal de unge forberedes til? Hent slides her

15.15 – 16.00 Debat: Har vi et vejledningssystem i Danmark, som er godt nok gearet hertil? Og kan karrievejledningsbegrebet sætte en ny dagsorden for vejledningen i Danmark? Debat mellem: Rasmus Dahl, Mette With Hagensen, Anders Ladegaard og Lars Liebst.

16.00 – 16.15 Tak for i dag v/ UUDKs formand, Mark Jensen

  • Tid og sted: Fredag d. 11. september fra kl 12.00-16.15 i Industriens Hus, København
  • Pris: Medlemmer af UU DANMARK: 1000 kr. ex moms/Andre: 1200 kr. ex moms.
  • Tilmelding: skal finde sted her inden 26. august og er bindende.