Køn, erhverv og uddannelsesvalg

<-- Tilbage til arrangementer

Køn, erhverv og uddannelsesvalg

detajler

Tid

3. okt. 09:00 til 3. okt. 15:30

Tilmeldingsfrist

Sted

Comwell Middelfart
Karensmindevej 3
5500 Middelfart

Pris


Se oversigten over evalueringen af arrangementet

Hvordan kan vi som samfund udfordre forestillinger om køn, erhverv og uddannelsesvalg?

Danmark er havnet så langt nede på listen hos The Global Gender Gap, når det gælder kvinder på magtfulde poster, at vi nu er helt nede på plads 95, ifølge World Economic Forum. Man kunne på den baggrund godt hævde, at kvinder er Danmarks uopdagede intelligensreserve. Givet er det i hvert fald, at det er kloge samfund, som evner at få alle ressourcer og kompetencer i spil.

Et opdelt arbejdsmarked hæmmer både arbejdsglæden og resultaterne. Uddannelsesvalg foretaget på baggrund af stereotype opfattelser begrænser den enkeltes mulighed for at udfolde sit potentiale.

Vejledning til unges uddannelsesvalg, vejledning der skal balancere de unges ønsker med samfundets behov, har hér en afgørende rolle at spille. Og en afgørende mulighed for netop at skabe den balance.

Men problemet med den manglende ligestilling mellem kønnene i Danmark er, at vi ikke helt forstår det selv. Det er svært at gøre noget ved et problem, man ikke selv for alvor ved, man har.

Og vi har et problem. I erhvervslivet såvel som i vejledningen! Dét adresserer vi på konferencen og giver os selv og hinanden et velment skub.

En konference for vejledere, ledere, erhvervsliv og andre som interesserer sig for uddannelses- og karrierevalg.

Divérs:

Dagen indledes af Nina Groes fra non-profit organisationen Divérs, som arbejder for at udfordre de stereotype forventninger, der eksisterer i samfundet og motivere unge til mere mangfoldige uddannelses- og karrierevalg. Det gør de, for at frisætte talent og skabe lige muligheder for alle. Som Divérs formulerer det: ”Danmark er et lille land. Det. Vi lever af vores evne til at gå foran.”

Det nordiske Mysterium:

Marianne Egelund Siig vil i det næste oplæg stille skarpt på ligestilling ud fra et virksomhedsperspektiv. Marianne har været leder i mere end 22 år, heraf 14 år i Nordea hvor hun i fire år ledte den strategiske indsats for øget diversitet og inklusion i virksomheden. Gennem årene har Marianne været en del af ministerielle tænketanke og siddet i flere bestyrelser. Pt. er hun medlem af det internationale EMEA Diversity & Inclusion netværk. Og steering committee for CBS’s Diversity & Difference platform. Marianne hjælper virksomheder med at skabe de forandringer der skal til for at skabe kønsbalancer, mangfoldige og inkluderende organisationer.

Få øjnene op for STEM  – uanset hvem du er! 

Efter frokost vil Dorthe Salomonsen fra ASTRA fortæller om STEM-uddannelserne. STEM (science, technology, engineering, mathematics) er et højprofileret område med mangel på kvalificeret arbejdskraft – både nu og i fremtiden. Astra, det nationale naturfagscenter arbejder derfor for, at alle børn og unge får kompetencer indenfor STEM og at flere vælger STEM-uddannelser og jobs. Udviklingschef Dorte Salomonsen sætter på dagen fokus på, hvilke barrierer der er, for at mange flere unge – uanset baggrund og køn – får øjnene op for STEM.

Malerne – en branche skifter køn:

Martin B. Hansen, forbundsformad i Malerforbundet, vil i sit oplæg give os et indblik i, hvordan malerfaget har undergået en interessant forandring fra klassisk ”mandefag” til nu at favne begge køn – måske endda et flertal af kvinder?

Sæt unge talenter fri:

Inden vi går hver til sit, vil de unge selv give os deres besyv med på, hvordan vi kan hjælpe dem til at brede uddannelsesvalget ud. Her hører vi fra repræsentanter fra Danske Skoleelever, Erhversskolernes Elevorganisation, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

Dagen indledes og afrundes af repræsentant fra UU Danmark.

Program

Ret til ændringer forbeholdes

09:00 - 09:30Registrering og morgenmad
09:30 - 09:45Velkomst v/UU DANMARK
09:45 - 10:45”Vi tror på, at stereotyper skal udfordres, og talenter sættes fri”I dette oplæg giver Nina Groes, som er direktør og stifter af Divérs sine perspektiver på, hvordan vi som samfund kan udfordre forestillinger om køn, erhverv og uddannelsesvalg.
Hent Ninas slides
10:45 – 11:00Pause
11:00 – 12:00 'Det nordiske mysterie'
Er et udtryk for at vi ligger højt på ligestilling i samfundet generelt, men væsentligt laver når det kommer til fordelingen på ledelsesposterne. Marianne vil vise os, hvorfor diversitet betaler sig - og hvorfor det ikke er kvinder der skal fixes, men organisationerne! Fra sit nuværende virke som strategisk konsulent indenfor samme felt, ved hun, hvilke barrierer der er og at de ubevidste bias og myter slår igennem - men også, hvor og hvordan man kan tage fat for at vende billedet!
Hent Mariannes slides
12:00 - 13:00Frokost
13:00 – 13:30 Få øjnene op for STEM - uanset hvem du er!
I dette oplæg sætter Dorte Salomonsen fra Astra spot på, hvad der interesserer de unge og hvilke barrierer der er, for at flere unge, uanset baggrund og køn, vælger en STEM-uddannelse.
Hent Dortes slides
13.30 – 14.00En branche skifter køn
Malerne er kvinder nu – hvordan skete det?
14:00 - 14:15Kaffepause
14:15 – 15:15:Hvad tænker de unge selv om deres muligheder for at sætte deres egne talenter fri? Paneldebat med repræsentanter fra EEO, DS, DGS og LHS
15:15 – 15:30Tak for i dag, v/UU DANMARK

Tid:
Torsdag d. 3. otober 2019 kl 09:00 – 15:30

Sted:
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Pris:
For medlemmer: 1.195,- (ex. moms)
Ikke medlemmer: 1.495,- (ex. moms)

Tilmeldingsfrist:

26. september 2019 kl 12:00

Bemærk! Det er ikke muligt at tilmelde flere på den samme formular

Tilmeld dig