Hvad er planen?

<-- Tilbage til arrangementer

Hvad er planen?

detajler

Tid

27. nov. 09:00 til 27. nov. 16:00

Tilmeldingsfrist

Sted

Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding

Pris


Hvad er planen? Fra ekspertudvalg til politisk aftale til kommunal realisering – nøglerne til at lykkes? 

De unge lever hele liv, men den organisering, der er omkring de unge i mange kommuner, er ofte præget af siloer og afgrænsende fagligheder. Den kommunale Ungeindsats (KUI) har til formål at sikre bedre sammenhæng for de unge. Men har de forskellige fagprofessioner samme ungesyn? Og hvem er målgruppen for den kommunale ungeindsats? Hvad med de ikke-udsatte unge? 

For alle unge er Uddannelsesplanen grundlaget for deres uddannelsesvalg og vej videre til ungdomsuddannelse.

For alle kommuner er Ungedatabasen rygsøjlen i arbejdet med de unge. 

Hvordan sikrer kommunerne, at den kommunale ungeindsats virker sammenhængende for alle unge og for alle ungeaktører? 

Kunne nøglerne til en succesfuld etablering af en sammenhængende kommunal ungeindsats være:

  • Ungedatabasen og uddannelsesplaner
  • Fagprofessionernes forskellighed som styrke
  • Et fælles ungesyn

Program

Ret til ændringer forbeholdes

09:00 – 09:30Morgenbuffet og check-in 
09:30 – 10:00 Velkomst og intro key note v/ Anders Ladegaard, formand for UU DANMARK
Hent slides
10:00 – 10:45 Barrierer og ungeindsatser: hvilke er de, og hvordan virker de? v/Jacob Seier Petersen, chefanalytiker, VIVE. VIVE har undersøgt, hvilke barrierer udsatte unge møder i forsøget på at komme tilbage i uddannelse, og om der findes indsatser eller typer af indsatser, der kan gøre en positiv forskel. I forbindelse med undersøgelsen har VIVE opstillet en analysemodel, der dels kan anvendes til at belyse disse barrierer, dels kan anvendes til at vurdere, om konkrete indsatser håndterer disse barrierer.
Hent slides
10:45 – 11:00 Kaffepause 
11:00 – 11: 45 Datadrevne ungeindsatser: Ungedatabasen som back bone for Uddannelsesplanen v/ Christel Jørgensen, Souchef UUV Køge Bugt og UUDKs repræsentant i brugergruppen for Ungedatabasen.
Kan Ungedatabasen være omdrejningspunktet for den kommunale ungeindsats? Ungedatabasen som statistisk styringsredskab; hvad er perspektiverne i datadrevet vejledning?

Hent slides
11:45 – 12:30 Uddannelsesplanens 4 roller


  1. Det er en plan, som alle unge skal have og som startes op med uddannelsesparatheds-vurderingerne i 8. klasse og dermed er omdrejningspunktet for de unges valgproces op overgang til ungdomsuddannelse.

  2. Det er en plan som de unge skal tage ejerskab for.

  3. Det er en plan som skal fungere som et fagprocessuelt værktøj i den kommunale ungeindsats på tværs af de 3 kommunale søjler, herunder uddannelsespålægget i LAB loven og en beskrivelse af indsatser under serviceloven.

  4. Det er en plan som skal være styringsværktøjet for de unge som skal på FGU og som også skal være med til at kvalitetssikre FGU-forløbene, herunder den kommunale tilsynspligt over for FGU-forløbene.

12:30 – 13:30Frokost 
13:30 – 14:00Hvad har vi lært om den gode overlevering, fra Brug for Alle Unge? Uddannelsesparathedsbegrebet udvidet, hvordan i forhold til ny bekendtgørelse? Hvor uddannelsesparate/jobparate skal de unge være når kommunerne afleverer dem?/ UVM

Hent slides - Den gode overlevering
modul/viden-om-overgange
Hent Helene Valgreens oplæg
14:00 - 14:30Hvad forventer gymnasierne og erhvervsskolerne af en styrket kommunal ungeindsats? Hvilket ansvar påtager gymnasierne og erhvervsskolerne sig nu og i fremtiden for at 90 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse? v/Poul Erik Madsen, formand for Fredericia Uddannelsesråd. Hent slides
14:30 - 14:45 Kaffe
14.45 - 15:30 Hvad er det de unge efterspørger, og som den kommunale ungeindsats skal levere - til alle unge - for at blive en succes? v/Anne Sophie Madsen chefkonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut. Hent slides
15:30 - 15:35Farvel og tak for idag, v/Anders Ladegaard, formand for UU DANMARK

Tid og sted:

27. november 2018 kl 9:oo – 16:00
Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Pris for medlemmer:
1.700,- ex. moms

Pris for ikke medlemmer:
1.900,00,- ex. moms

Tilmeldingsfrist
16. november kl 12:00

Bemærk! Det er ikke muligt at tilmelde flere på den samme formular

Tilmeld dig

Kommende arrangementer

  • Ingen events