Den kommunale ungeindsats

<-- Tilbage til arrangementer

Den kommunale ungeindsats

detajler

Tid

28. nov. 09:30 til 28. nov. 16:00

Tilmeldingsfrist

Sted

Comwell Middelfart
Karensmindevej 3
5500 Middelfart

Pris


Find slides fra konferencen under programpunkterne.

Den kommunale ungeindsats  – perspektiver og udfordringer

Hvordan skal den kommunale ungeindsats indrettes for bedst muligt at sikre især de udsatte unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og/eller i varig beskæftigelse? Hvordan skal den organiseres? Hvilke fagligheder skal indgå? Hvordan? Hvordan placeres vejledningen som fagprofession og vil det fortsat være som sektor- og institutionsuafhængig? Hvilken ungeaktør skal foretage målgruppevurderingen til den ny Forberedende Grunduddannelse? Og hvor placeres ansvaret for den opsøgende indsats?

Spørgsmålene er mange og samler sig i både perspektiver og udfordringer, som vi ser nærmere på:

Ordstyrer: Jens Christy, leder af UU Øresund
09:30 - 10:00 Morgenmad og checkin
10:00 - 10:15 Velkomst v/v/Inger Veng Rasmussen, leder af UU Herning
Velkommen
10:15 - 11:00 Den kommunale ungeindsats - perspektiver og udfordringer. Tværfagligt samarbejde og udsatte unge.
v/ ekspert fra CABI, Bente Nissen
Hent slides her
11:00 - 11:15 Kaffepause
11:15 - 12:15 Den kommunale ungeindsats i praksis – er vi allerede på vej?
2 x 4 workshops: eksempler fra 4 kommuner

- Odsherred kommune v/leder af UU Odsherred, Anders Vedberg Hjortlund
Hent slides fra Odsherred
- Herning kommune - Ulla Høy Henriksen, Beskæftigelsesafdelingens Ungevejledningschef
Hent slides fra Herning
- Esbjerg kommune - v/sektionsleder af Ungehuset
Hent slides fra Esbjerg
- Brøndby/Hvidovre/Ishøj kommuner v/leder af UU Center Syd, Søren Elnebo lau
Hent slides fra UU Center syd
12:15 - 13:15 Frokost
13:15 – 13:45 Unge fortæller om hvad der virker for udsatte unge – særlig i overgangen fra barn til vokse v/SPUK
Hent slides fra SPUK
13:45 – 14:15 6 debatspots, (inkl. kaffe):

1) Organisering af den kommunale ungeindsats

2) Organisering af den kommunale ungeindsats

3) Organisering af den kommunale ungeindsats

4) Tværfaglighed/tværsektorielt samarbejde/tværprofessionalitet. Hvordan fastholdes kernefaglighed og profession i det tværfaglige samarbejde? Hvordan organiseres fagprofessioner så de styrker hinanden til gavn for især de udsatte unge?

5) Udskoling med kant: valgfagsordning, inddragelse af virksomheder og erhvervsskoler.

6) Dialog med unge om hvad der virker og hvilke udfordringer de har mødt
14:15 – 15:00
Hvordan etableres en baseline for den nye kommunale ungeindsats? v/ VIVE, Projektchef Niels Jørgen Mau Pedersen
Hent slides
15:00- 15:45 Oversigt over ungeledigheden: præsentation af undersøgelse v/Prof. Henning Jørgensen, Center for Arbejdsmarkedsforskning CARMA.
AFBUD
Tak for idag v/Jens Christy

Tid og sted

Tirsdag d. 28. november kl 09:30 – 16:00

Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Pris:

Medlem af UU DANMARK:
1.700 ,- ex. moms

Ikke medlem:
1.900,- ex. moms

Tilmeldingfrist

D. 17. november kl 14:00

Konferencen er fuldt booket, men skriv til uudk@uudanmark.dk hvis du vil på venteliste.

Kommende arrangementer

  • Ingen events