Faglært til fremtiden

0

Nyt vejledningskoncept lykkes med at nuancere unges tanker om erhvervsuddannelser

Faglært til Fremtiden er et 3-årigt udviklings- og projektsamarbejde mellem LO Hovedstaden og de tidligere UU-centre på den københavnske vestegn, finansieret af Region Hovedstaden. Formålet har været at udvikle forløb og indsatser, som kunne udgøre et sammenhængende vejledningskoncept til Uddannelse & Job fra 6. til 9. klasse. Et koncept som skal give de unge et mere nuanceret syn på mulighederne i en fremtid som faglært.

De foreløbige resultater og erfaringer fra forløbene i praksis tegner et billede af, at forløbene er med til at nuancere de unges tanker. Resultaterne kommer blandt andet fra Center for Ungdomsforskning (CeFU), som har fulgt projektet siden start og undersøgt hvilke forandringsprocesser projektets indsatser sætter i gang hos eleverne. ”Der tegner sig et særdeles positivt billede, som viser, at undervisningen har flyttet på elevernes holdning til uddannelseslandskabet og åbnet deres øjne for de erhvervsrettede uddannelser” siger Arnt Louw, som har været tovholder på evalueringen hos CeFU.

Også i de konkrete søgemønstre synes materialerne at have skabt en udvikling. Dette f.eks. med udgangspunkt i Vallensbæk kommune, hvor alle projektets dele er forankret i kommunens skoler. ”Vi ser en tydelig tendens til, at erhvervsuddannelser nu indgår i de unges overvejelser på lige fod med de andre retninger. Og vi ser en ændring i mindsettet, når vi taler om erhvervsuddannelserne med både forældre og unge, hvilket Faglært til Fremtiden-indsatserne bidrager positivt til” fortæller Linda Strøm Hansen, som er leder uddannelsesvejledningen i Vallensbæk.

Fokus på karrierelæring og god praksis – ikke på valget

Erhvervsfaglige uddannelser og kompetencer har dannet den indholdsmæssige ramme på tværs af forløbene og materialer. Men den klare røde tråd i forløbene har været forankret i karrierelæringsfilosofien og omdrejningspunktet i unges valgproces og i vejen hen mod valget – ikke valget i sig selv.

Udviklingsarbejdet har også givet stor vejledningsfaglig værdi, hvor der undervejs er høstet erfaringer til bedre praksis og samarbejde om at skabe god vejledning for alle unge.

Det var blandt andet ud fra disse erfaringer man inviterede til afslutningskonference under overskriften ”God praksis for alle unge”.  Her blev der sat spot på vejledningsarbejdet i de nye kommunale ungeindsatser og hvordan projektets materialer kan spille ind i de kommunale målsætninger. Der blev ligeledes slået et slag for, at god vejledning for alle unge skal starte tidligt. Den skal være sammenhængende med progression og foregå i samarbejde med lokalt erhvervsliv og rollemodeller. Og ikke mindst skal forældre skal involveres.

Samlet vejledningskoncept – med masser af delelementer

Projektet har haft 3 overordnede indsatsområder: tidlig indsats gennem undervisningsbaseret vejledning, målrettet erhvervspraktik og styrket forældreinvolvering i vejledningen. Indsatsområderne affødt hver deres vejledningshæfte, som henvender sig til forskellige klassetrin.

  • 4 Veje som er undervis­ningsbaseret vejledning om EUD i både 6. klasse og 7. klasse.
  • Flere Veje til Praktik, hvor der i 8. klasse arbejdes med erhvervspraktik målrettet den enkelte elev og hvor de aktiveres igennem forberedelse, gennemførelse og efterbearbejdning af deres praktikforløb.
  • Veje til Forældre, som er værktøjer og forløb til at styrke forældresamarbejde og bringe forældrene tættere på vejledningen og til at give dem tryghed og ro til at støtte deres børn til et kvalificeret uddannelsesvalg.

Målet er at delene komplimenterer hinanden, tager højde for progression i læringen hen over klassetrinene og har den unge i centrum. Materialerne skal ses som et samlet koncept, men hvert vejledningshæfte består af en række delelementer og forløb, som sagtens kan tages ud og køres enkeltvis.

Er man interesseret i at høre mere om materialerne og få input til brug i praksis, kan spørgsmål rettes til: Uddannelsesvejledning i Vallensbæk: uu@vallenbaek.dk eller LO Hovedstaden: lo@hovedstaden.dk. Du kan også læse mere om projektet og finde alle materialer på: www.lohovedstaden.dk/Faglært-til-fremtiden.

Forfatter Jeppe Mikkelsen