Uddannelsesvejledning som Escape Room

0

I Horsens Kommune har vi længe gået med tanken om at udvikle transportable Escape Room til brug i vejledningen. Ideen opstod i sommer, hvor vi drøftede, hvordan vi kunne gøre den kollektive vejledning mere interessant for at fange eleverne. Vi vidste, at det ikke var muligt at udvikle Escape Room i sin oprindelige form, idet det ville kræve alt for mange lokaler og vejledere. Vi endte derfor med en alternativ løsning om at bruge tasker i stedet for lokaler og knækkede således koden til, hvordan 25 elever på samme tid og i ét lokale kan få oplevelsen af Uddannelse og Job ud fra Escape Room tankegangen. Fra uge 43 skal alle elever på 8. årgang i Horsens Kommune og deres uddannelsesvejledere prøve kræfter med vores nye tiltag, som vi har kaldt ’Uddannelse og Job Rejsen’.

Uddannelse og Job Rejsen – kort fortalt

Uddannelse og Job Rejsen omhandler unges udfordringer i relation til at træffe et uddannelsesvalg og afspejler de forudsætninger, som uddannelsesparathedsvurderingen beror på. Der er forskellige opgaver relateret til karrierelæring, Uddannelse og Job, uddannelsesvejledningen samt elementer fra ungdomsuddannelserne.

Hensigten er, at eleverne bliver udfordret i deres syn på sig selv, deres styrker, interesser og holdninger, og at de kan koble dette til ungdomsuddannelserne, så de gør sig overvejelser om, hvordan de skal træffe deres uddannelsesvalg.

Eleverne er inddelt i max 5 grupper a 5, som hver får en taske med 5 hængelåse de skal knække koderne på i løbet af 45 minutter for at ’escape’ og dermed gennemføre ’rejsen’.

Uddannelse og Job Rejsen fungerer som optakt til den efterfølgende kollektive vejledning, hvor vejleder tager udgangspunkt i dét eleverne har været igennem. Oplevelserne skaber grobund for en nuanceret tilgang til uddannelsesvalg, hvor hovedpointen er, at eleverne i 8. klasse skal være åbne og nysgerrige og lære at følge deres interesser og styrker. 

Vil du vide mere?

På baggrund af den massive interesse der har været for Uddannelse og Job Rejsen, vil vi i Horsens Kommune meget gerne invitere til en temaeftermiddag, hvor man som deltager får mulighed for at:

  • Afprøve vores nye tiltag på egen krop
  • Høre mere om tankerne bag ideen
  • Få en drejebog med hjem som inspiration til udvikling af et lignende koncept

Læs mere og tilmeld dig temaeftermiddagen senest d. 14. november her.

Kontaktinformationer:

UJ tovholder Tim Nelson, mail: tine@horsens.dk

UJ tovholder Hanne Frøslev, mail: haf@horsens.dk