Pressemeddelelse: UNGE MED KANT

0

Alt for mange unge befinder sig på kanten af samfundet. De er på kanten af uddannelsessystemet, de er på kanten af arbejdsmarkedet, de er ind imellem på kant med deres egne omgivelser, kommunen, loven …

I Danmark defineres disse unge som ’restgruppen.’ Det er ”unge i alderen 15-29 år, der ikke har en ungdomsuddannelse, ikke er i gang med en ordinær fuldtidsuddannelse, ikke er i arbejde, ikke er på førtidspension eller SU, og som har været i en dansk grundskole i en periode i 8.-10. klasse.” (Undervisningsministeriet, 2016).

Men det er også unge med kant. Det er også unge med erfaringer, kompetencer og drømme, som netop kan blive drivkraften til at opnå et bæredygtigt liv: et liv i selvforsørgelse og et liv, de ønsker sig.

Aktuel forskning fra Rockwool Fonden bekræfter, at restgruppens størrelse, alene målt på de 18-29 årige unge, over de sidste årtier stort set har været uændret, bortset fra lettere konjunkturbårne udsving. Denne gruppe unge udgør med årlige tocifrede milliardbeløb en betydelig omkostning for samfundsøkonomien.  

UU DANMARK har med støtte på mere end 18 millioner kr. fra Den Europæiske Socialfond og Region Hovedstaden iværksat et ambitiøst projekt omkring netop disse unge med kant. I samarbejde med 8 kommuner og 2 erhvervsskoler gennemføres henover de næste 2 år individuelt designede forløb for og med 320 af de allermest udsatte unge i hovedstadsområdet.

Målet er, at 70% af de unge forventes at påbegynde en erhvervsuddannelse, og 50% af de unge forventes at udvise indikatorer på gennemførelse af en erhvervsuddannelse. I projektet arbejdes både med interventioner direkte relateret til de unge individuelt, og med en langsigtet og systemunderstøttende tilgang for at sikre bæredygtighed og forankring.

Det sker i rammerne af projektet ”Unge med kant Hovedstaden.”

Dette projekt ligger i forlængelse af spydspidsprojektet ”Unge med kant Syddanmark” med en bevilling fra Region Syddanmark og det europæiske projekt ”Youth in transition” med en bevilling fra Erasmus+. De 3 projekter udgør sammenlagt en strategisk programsatsning fra UU DANMARK. Den samlede programsatsning

  • understøtter dels kapacitetsopbygning af den nye sammenhængende ungeindsats (KUI) i 11 kommuner, dels den nye forberedende grunduddannelse (FGU) med intensiv vejledning. Vejledning har en væsentlig betydning for unge og indtager en central rolle i kommunernes arbejde med især de udsatte unge
  • etablerer et kædeansvar i kommunernes ungeindsatser, som aktivt involverer både FGU og erhvervsuddannelserne som nogle af de andre centrale ungeaktører
  • understøttes med evaluering og forskningsledsagelse fra henholdsvis, VIA University, VIVE og Universität Hamburg

Læs mere om Unge med kant Hovedstaden

CASE: OLIVER

Oliver, 26 år, kommer direkte fra praktik på et lager, da han møder op til evalueringssamtalen hos kommunens uddannelsesvejleder. For et par måneder siden ville han ikke engang have turdet at træde ind i lokalet, når der var fremmede til stede. Nu passer han sin praktik i 30 timer om ugen og beretter stolt om håndtering af paller, plukning af varer og teamsamarbejde.

Både uddannelsesvejlederen og Oliver har arbejdet intensivt med at styrke hans selvtillid og at integrere ham i det fællesskab, som projektet Unge med kant er ramme om i denne kommune. Vejlederen har nu en begrundet formodning om, at Oliver enten lander et for ham tilfredsstillende job, eller at han påbegynder en uddannelse inden for lager og logistik.

Efter evalueringssamtalen er Oliver glad: ”Jeg kan næsten ikke tro, at jeg nu virkelig har så stor motivation og godt kan arbejde sammen med andre.”