Glem ikke de 709.000 elever i grundskolen

0

Mathias Mark Christensen

Rie Thomsen

Af Rie Thomsen, professor MSO i karrierevejledning, og Mathias Mark Christensen, videnskabelig assistent, Århus Universitet

Antallet af unge som er i målgruppen for Kommunal Ungeindsats (KUI) anslås til at være ca. 70.000[1], mens der er 709.000[2] elever i grundskolen, som har krav på professionel vejledning om uddannelse. Dette debatindlæg handler om vejledning til de mange og ikke til de få.

I 8.klasse sidder Rosa. Hun er nervøs., Det er i dag, at alle i klassen skal uddannelsesparathedsvurderes. Hun ved ikke helt, hvad det handler om. Hun er bange for, hvad der sker, hvis hun ikke ’går igennem’. Hun har tænkt på, at militæret lyder spændende, eller politiet. I klassen har de undersøgt og fortalt hinanden om forskellige uddannelser. Hun fortalte om konstabel. Men da læreren siger, at man først kan søge ind, når man bliver 18, bliver hun rigtig ked af det. Hun synes, at hun ikke har styr på det, og det har hun ellers altid. Og fremlæggelsen var også god. Men nu er hun forvirret og tænker på, om det har betydning for hendes uddannelsesparathedsvurdering og hendes fremtid i det hele taget. Der er en klump i maven.

I 8. klasse sidder Nikolaj. Hans mor har sagt til ham, at hver gang han hører ordet uddannelsesparathedsvurdering, så skal han lade det gå ind ad det ene øre og ud af det andet. Nikolaj gør det godt i skolen. Han hører sin mor sige: Det har ingen betydning for dig. Du kommer aldrig i nærheden af at blive vurderet ikke-uddannelsesparat. Det var en stor lettelse, tænker han. Han kan se Rosa bliver ked af det over det med militærets uddannelser. Det er synd for hende, tænker han, for hun vil så gerne gøre det godt. Selv har han sagt, at han vil læse medicin. Det er der ikke nogen, der siger noget til. Han ville ønske, at Rosa vidste det, han ved.

Mange forældre, lærere og vejledere kan formentlig genkende ovenstående beskrivelser af unges tanker. Endnu en reform på vejledningsområdet er under etablering. Det giver anledning til eftertanke. Hvad betyder etableringen af den kommunale ungeindsats for Rosa og Nikolaj? Og for deres mulighed for at føle sig trygge i deres valg af ungdomsuddannelse og tanker om fremtiden?

Fokus på de 100%
Etableringen af FGU (Forberedende Grunduddannelse) og KUI (kommunale Ungeindsats) er i fuld gang. Formålet med FGU er at tilskynde og kvalificere alle unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Formålet med KUI er at sikre koordineringen af den samlede ungeindsats i kommunen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Fælles for begge er, at de skal sikre, at alle unge skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse, når de er fyldt 25 år.

Der har siden starten af 1990’erne været fokus på indsatser for dem, man har kaldt ”restgruppen”. Den gang formulerede Ole Vig Jensen 95% målsætningen, som betød, at 95% af en ungdomsårgang skulle have en ungdomsuddannelse, når de var fyldt 25 år. Den ambition topper den nye reform, ved at stræbe efter at 100% har en ungdomsuddannelse eller erhvervskompetence, når de fylder 25 år. Skiftende regeringer har siden professionaliseringen af uddannelses- og erhvervsvejledningen med vejledningsloven i 2003 prioriteret anvendelsen af ressourcerne til vejledning til restgruppen. 

Professionel vejledning om uddannelse og arbejde til alle børn og unge
Professionel vejledning har altid været en del af indsatsen for, at alle unge får en uddannelse. Vejledning kan udvide unges mulighedshorisont. Det er svært at ønske sig noget, man ikke kender til.  Vejledning skaber mulighed for, at børn og unge kan opleve og få erfaring med valgmulighederne. Vejledning hjælper dem med at undersøge og udvikle deres egne interesser og styrker. Vejledning forbinder alt dette til de mange forskellige uddannelsesmuligheder og arbejdsliv.

Etableringen af Kommunal Ungeindsats og ambitionen om at unge finder vej ind i et voksenliv, hvor de på forskellig vis deltager i arbejdslivet og bidrager til vores fælles samfund, er vigtig. Men det er mindst lige så vigtigt, at Rosa og Nikolaj får den vejledning, de har brug for, for at føle sig trygge i deres uddannelsesvalg. De udgør langt størstedelen af de 100% og vejledningen til dem skal videreføres uændret efter KUI og FGU reformen.

709.000 har ret til vejledning
Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen er nu kommunalbestyrelsens ansvar. De skal ifølge lovgivningen have særligt fokus på 8. og 9. klasse (på Rosa og Nikolaj) og på, at de oplever de forskellige vejledningsaktiviteter, de møder, som en sammenhængende indsatser med progression. Og her skal det timeløse fag Uddannelse og Job også tænkes ind. Der skal undervises i uddannelse og job fra 1.-10. klasse.  Rosa og Nikolaj har ret til vejledningsaktiviteter, som bidrager til læring om og erfaringer med uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet og sig selv i relation til det.

Har kommunerne en plan?
Der er godt gang i etableringen af FGU og KUI. Hvem skal gøre hvad? Hvor skal de bo? Hvordan forankres organiseringen i en kommunal struktur? Hvem er kontaktpersoner? Hvordan visiterer vi? Hvordan bliver uddannelsesplanen omdrejningspunktet for indsatserne? Der er fokus på indsatsen for de 70.000 unge

Nogle kommuner er opmærksomme på ansvaret for den almene vejledningsindsats – altså vejledningen af de 709.000 unge -, andre har det slet ikke med i overvejelserne endnu. Det fremgår af vejledningsloven, at: ”Kommunalbestyrelsen udarbejder til brug for vejledningen i 8. og 9. klasse en sammenhængende plan for indsatser relateret til elevernes valg af ungdomsuddannelse. Det skal fremgå af planen, at vejlednings- og skoleindsatsen skal ske i et samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne, forældremyndighedens indehaver og den unge. Det skal endvidere fremgå af planen, at vejlednings- og undervisningsaktiviteter skal kædes sammen og integreres i undervisningens fag og emner.”

Kommunalbestyrelserne skal efterspørge en plan for faget Uddannelse og Job hos skolerne, samt en strategi for en sammenhængende vejledningsindsats for alle 709.000 unge i grundskolen og ikke kun de 70.000.

Det er et væsentligt element i 100% målsætningen.

[1] Kilde: Bedre veje til ungdomsuddannelse.

[2] Kilde: årgang 2017/2018, Danmarks Statistik.