UU DANMARKs ambition

0

Det arbejder vi for i UU DANMARK:

  • At vejledningen repositioneres så mål og indsatser matcher nutidens og fremtidens
  • udfordringer.
  • At mennesker, unge såvel som voksne, har let og lige adgang til professionel og sektor- og institutionsuafhængig vejledning.
  • At der etableres et nationalt videnscenter for vejledning.
  • At der arbejdes med sammenhængende karrierelæringsforløb gennem hele uddannelsessystemet.
  • At vejledning kan udfordre kønsstereotype uddannelsesvalg og bidrage til et ligestillet arbejdsmarked i forhold til mennesker med funktionsnedsættelser, i forhold til seksualitet, og for mennesker med anden etnisk baggrund end dansk.
  • At vejledning kan bidrage til social mobilitet.
  • At arbejdsmarkedets skiftende behov understøttes af den professionelle vejledning.
  • At der formuleres en fælles kompetenceprofil for den professionelle vejledning, som støtter op om vejledningens formål og opgaver.

Ambitionen er udviklet i samarbejde med vores interessenter og i rammerne af en tænketank. Læs mere her.