Unge med kant – en samlet programsatsning

0

Siden 2016 har UU DANMARK arbejdet målrettet på at sikre en bedre sammenhængende indsats for udsatte unges vej mod uddannelse og selvforsørgelse.

Det arbejde er nu realiseret i et samlet program med 3 projekter:

Læs mere:

Ungemedkant_mail