Evaluering af BFAUs Vejledningsindsats 2016-2018

0

En ny rapport fra Cefu sætter fokus på resultaterne af evalueringen af Brug for Alle Unge (BFAU), som er en række vejledningsindsatser igangsat på 24 UU-centre fordelt over hele landet i et tæt samarbejde mellem Undervisningsministeriet og UU-centrene. Evalueringskonsortiet bestående af Epinion, Pluss og Center for Ungdomsforskning har fulgt de enkelte UU-centre tæt undervejs i processen. Formålet med BFAU er at udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge og derved bidrage til, at flere unge uanset baggrund får lige muligheder for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Rapporten byder på analyser af det generelle udbytte af projektet, de unges og vejledernes udbytte samt den overordnede forankring af indsatserne i de deltagende UU-centre. I rapporten kan du læse evalueringens fire hovedkonklusioner og blive klogere på, hvad der anbefales til fremtidige vejledningsindsatser.

Læs rapporten