Nye vinde over oprørt hav?

0

Søren Elnebo Lau

Af Søren Elnebo Lau, Direktør for FGU-Skolen Øst


”Det er ikke drengen, der bygger båden … Det er båden, der bygger drengen !

Sådan lyder et gammelt islandsk ordsprog, og mere præcist og metaforisk og lyrisk kan det vel næppe siges, når vi står på kanten til åbningen af den Forberedende Grunduddannelse – FGU.
På en af de 5 produktionsskoler, som 1. august indgår i fusionen til ”FGU-Skolen Øst” er der en mangeårig tradition for at arbejde med bådbygning, og på en af mine første arbejdsdage som ny direktør for den kommende FGU i Høje-Taastrup, Greve, Solrød, Roskilde og Lejre fik jeg denne smukke læresætning i gave.

Og siden er mange andre gaver kommet til. Ikke mindst gaven fra de kommende 110 medarbejdere – ledere og lærere – som med engagement og entusiasme, men også med usikkerhed og en lille smule frygt, alle gør deres ypperste for at transformere produktionsskolerne og dele af VUC til en helt ny uddannelse. En helt ny skole og en helt ny institutionstype. Men mest af alt, med et beundringsværdigt mod på at skabe den skole og det tilbud, som én gang for alle giver vores unge mennesker muligheden for at komme videre i livet.

En uddannelsesrevolution

Men vi kan ikke gøre det alene. Vi er med den politiske aftale fra 2017 om ”Bedre veje til uddannelse og job” dybt afhængige af, at den Kommunale Ungeindsats i alle kommuner rundt omkring i landet, bakker op om den nye Forberedende Grunduddannelse, og sikrer, at de unge, som endnu ikke har forudsætningerne for at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, eller som ved egen kraft er i stand til at få en plads i fællesskabet på arbejdsmarkedet, får muligheden for at bruge de 2 år i FGU, som loven giver dem mulighed for.

Da jeg i januar 2019 skiftede min UU-centerlederkasket ud med en FGU-direktørkasket, blev der ved det første lederseminar for institutionslederne talt om, at denne reform på det uddannelsesforberedende område, var lige så stor og kompleks, som Kommunalreformen i 2007.
Nu, 5 måneder senere, taler Undervisningsministeriet og Moderniseringsstyrelsen ikke længere om en uddannelsesreform, men om en decideret ”uddannelsesrevolution”.

Og måske er det langsomt ved at gå op for kommunalpolitikerne, hvad det er for en opgave de har fået, med både FGU og især med den Kommunale Ungeindsats. Det er i hvert tilfælde meget tydeligt, at det er langt større og langt mere omfattende end flere måske havde forestillet sig.

Regning uden vært

På den kommunale scene – eller ”byggeplads” – tælles der i øjeblikket ihærdigt. Der tælles både mennesker og der tælles penge. Og mens der tælles, tales der desværre også meget om, hvad kommunen mon har råd til, og hvor mange unge der af den grund kan komme med den første båd til FGU. Og retorikken afslører, at selv om den politiske aftale fra oktober 2017 på sin vis er historisk, idet alle Folketingets partier står bag den, så kom man måske i en blanding af eufori og reformbegejstring til at gøre regning uden vært.
Nu snart 2 år efter kæmper kommunerne for at finde pengene…. Eller gør de? Det bliver jeg i tvivl om engang imellem, når jeg lytter til den politiske dialog i kommunerne, hvor retorikken engang imellem giver mig gåsehud. For hulan…. Vi taler om Danmarks fremtid… og om ca. 50.000 unge menneskers muligheder for en god start i livet.

I en af ”mine” 5 kommuner, har byråd og økonomiudvalg, samt ikke mindst de lokale medier, siden august 2017 skændtes om, hvor deres FGU-skole skal ligge, og hvilke fysiske rammer de unge i FGU skal tilbydes.
Og de er ikke helt færdige endnu, selv om et lille flertal i byrådet i slutningen af maj i år besluttede at gå videre med en løsning, der som minimum sikrer, at FGU får mulighed for at etablere sig i egne lokaler og dermed skabe sin egen identitet i ungdomsuddannelseslandskabet. Undervejs har de politiske modpoler i kommunen været, at den socialdemokratiske borgmester fra talerstolen i byrådet udtaler: ”Jeg synes at FGU og de unge mennesker er værd at investere i..” mens oppositionen med venstres ordfører i kommunen skriver harmdirrende artikler i den lokale avis med overskrifter som ”Stop nu det FGU-Cirkus !”
Og selv om jeg nok kunne have fundet morskab i at gå med høj hat og kalde mig Cirkusdirektør for en stund, så begræder jeg alligevel, at det er den start Forberedende Grunduddannelse får nogle steder i landet.

Bæredygtig fremtid

I disse dage står vi også på kanten til et regeringsskifte i Danmark, og måske er der morgenluft. Måske er der nye vinde på vej ud over dette stormfyldte hav – og måske ikke?
Uddannelsespolitik og spørgsmålet om hvad vi vil med Danmarks ungdom har ikke fyldt meget i valgkampen.
Og ikke et ondt ord om klima eller miljøpolitik, sundhed og velfærd,  eller alle de andre vigtige emner.
Vi har alle noget, vi synes er vigtigere end andet, og som vi vil kæmpe for. Der er bare noget, vi ikke har råd til at lade være med, hvis ordet ”bæredygtighed” ikke kun skal handle om biobrændsel og vindmøller.

Hvis bæredygtighed også er, at vi faktisk er i stand til at skabe hele mennesker, og selvforsørgende samfundsborgere, så har jeg store forhåbninger til, at det kommende regeringsgrundlag også bygges på hensigten om, at efterleve de flotte ord fra oktoberaftalen i 2017. Bedre veje til uddannelse og job!

Så kære kollegaer i UU og i den Kommunale Ungeindsats – alle jer, som ved hvor vigtigt det er, at vi står sammen om at give de unge det bedst mulige tilbud om en fremtid – husk, at hvis vi kun giver drengen de
skæve brædder og de bøjede søm, fordi det var det vi mente, vi havde råd til, så holder båden ikke vand.
Så synker den lige så stille, og drengen må endnu engang forsøge at svømme i land, mens han spejder efter et redningsbælte eller et stykke drivtømmer at klamre sig til. Og måske drukner han….