Landsdækkende skole-virksomhedssamarbejde slår dørene op

0

Der er brug for, at flere unge tager en erhvervsuddannelse eller en videregående naturvidenskabelig uddannelse. Derfor har DA udviklet gratis undervisningsforløb, som skal skabe interesse og faglig begejstring hos eleverne. Indsatsen hedder ”Åben Virksomhed” og er et input til den åbne folkeskole. DA Åben Virksomhed tilbyder forløb i hele landet, hvor virksomheder inviterer indenfor for at vise de mange forskellige uddannelses- og erhvervsmuligheder, der findes. Skole-virksomhedssamarbejdet skal koble fagligheden i folkeskolen til det, man arbejder med på virksomheder bl.a. ved, at eleverne løser en faglig opgave for en lokal virksomhed. Det giver eleverne et indblik i, hvordan det, de lærer i klasseværelset, kan bruges i forskellige jobs på forskellige arbejdspladser. Viden om, hvad man arbejder med på en virksomhed, bidrager til at tage det rigtige karrierevalg. Undervisningsforløbene opfylder mål i Uddannelse og Job, samt Fælles Mål i det fag, som et forløb er udarbejdet til.

DA Åben Virksomhed har undervisningsforløb til lærere, der underviser i matematik eller naturvidenskabelige fag. Her står virksomhederne klar med læringsforløb for skoleelever, der skal lære om kodning, robotter, matematiske modeller, organisk kemi, kroppens funktioner og meget mere. Alle virksomhedernes tilbud kan findes på www.aabenvirksomhed.dk. Hvert virksomhedstilbud dækker over et egentligt undervisningsforløb til bestemte klassetrin i folkeskolen. Undervisningsforløbene er udviklet i samarbejde med lærere, Danmarks Matematiklærerforening, Danmarks Fysik- og Kemilærerforening, Professionshøjskolen Absalon m.fl. Det samarbejde sikrer, at alle forløb passer ind i de mål, der er defineret for hvert klassetrin og fag af Undervisningsministeriet, så lærerne trygt kan stole på, at det passer ind i lektionsplanerne.

Alle forløb indeholder et virksomhedsbesøg, hvor de unge løser en faglig opgave på en virksomhed. Dermed bliver det tydeligt for eleverne, at de fag, de har i grundskolen, ikke skal gennemføres for afgangsprøvens eller lærerens skyld, men fordi den faglighed bruges uden for skolen.

Adm. direktør Jacob Holbraad udtaler:

Allerede i dag er der alt for få faglærte og medarbejdere indenfor de naturvidenskabelige fag. Og i 2025 kommer vi til at mangle 60.000 erhvervsuddannede. DA Åben Virksomhed er vores helt konkrete bidrag til at få flere unge til at tage erhvervsuddannelser og naturvidenskabelige uddannelser. Vi kan gøre en masse politisk, men det er mindst lige så afgørende, at vi sammen med virksomhederne vækker de unges begejstring for fagene frem for at fortælle dem, hvad der er det rigtige valg.”

Bag DA Åben Virksomhed står der et Advisory Board, som har bidraget med værdifuld viden undervejs. Det består af Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, Anne Vang Rasmussen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen og direktør i Ballerup Kommune, Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, Espen Højlund, adm. direktør i Advice A/S, Lizette Risgaard, formand for FH, Poul Skadhede, Group CEO i Valcon A/S og OMT A/S, Sarah Gruszov Bærentzen, formand for Danske Skoleelever, Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg og borgmester i Herlev og Jacob Holbraad, adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.

DA Åben Virksomheds undervisningsforløb ligger på portalen, der også reklamerer for andre tilbud af skole-virksomhedssamarbejde. Alle undervisningsforløbene er gratis, og virksomhederne stiller op uden betaling.