Samarbejde mellem UU og Coop Crew

0

UU DANMARK og Ungdomsskoleforeningen har indgået et samarbejde, der vil understøtte, at flere unge får et fritidsjob og på sigt bliver bedre rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse og få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Konkret tager samarbejdet udgangspunkt i projektet Coop Crew – Når fritid bliver til fremtid, et projekt støttet af Den A. P. Møllerske støttefond som Ungdomsskoleforeningen har fået projektmidler til at gennemføre i samarbejde med fakta. Projektet består af et træningsforløb, hvor udsatte unge, gennem undervisning og praktiske øvelser i en fakta-butik, opnår kompetencer indenfor detail-branchen.

Lokalt vil samarbejdet mellem UU og Coop Crew have fokus på at få delt viden om projektet, således at vejledere har kendskab til projektet og kan informere udsatte unge om tilbuddet. Derudover vil vejledere lokalt være behjælpelige med at forsikre de unge, der deltager i projektet og registrere deres deltagelse i UVData/UnoUng, så de unges opnåede kompetencer og erfaringer fra Coop Crew kan inddrages i det videre vejledningsforløb.

I projektperioden vil op mod 3.700 unge i alderen 14-18 år, primært i 9.-10. klasse, deltage i Coop Crew. Indsatsen igangsættes i efteråret 2019 og løber indtil 2025.

Mindst 25 ungdomsskoler kommer til at deltage i forløbet og vil i samarbejde med fakta afvikle 2 træningsforløb i en lokal fakta-butik hvert skoleår med 16 deltagere hver gang.

Læs mere på Coopcrew.dk og følg projektet på Facebook