Partner i EU netværk om udsatte unge

0

UU DANMARK er dansk partner i EU Baltic Sea Region: Knowledge Platform Integrate NEETs.

Vidensplatformen består bl.a. af en række workshops og udarbejdelsen af konkrete produkter, som UUDK deltager i og bidrager aktivt til. Netværkets arbejde er finansieret af EUs Socialfond i Sverige. UU DANMARK er inviteret til at deltage og bidrager i kraft af og i forlængelse af de omfattende rammeprogrammer, vi har iværksat som en del af ungeværk.dk. Læs mere her.