UU DANMARK på Christiansborg for at fortælle om vejledning

0

Tirsdag d. 9. april havde en delegation fra UU DANMARK foretræde for undervisningsudvalget på Christiansborg. Her vil de opfordre politikerne til at nedsætte et udvalg, der skal arbejde med en national strategi for uddannelsesvejledning i et livslangt perspektiv.

Her ville formand for UU DANMARK, Anders Ladegaard, og Rie Thomsen, Professor mso i karrierevejledning fra DPU, fremlægge anbefalinger fra Tænketanken ‘Tænk Vejledning’.

Tænketanken anbefaler, at regeringen nedsætter et udvalg, som med inddragelse af relevante aktører og brugere af vejledningen, udarbejder et forslag til en national vejledningsstrategi i et livslangt perspektiv, som kan udgøre en platform for politiske drøftelser om en reform af vejledningsområdet.

Læs mere