crossingIT – koder på tværs

0

Industri 4.0, computational thinking, 21st century skills og digital dannelse var forholdsvis nye begreber for 4 år siden, da ideen til netværksprojektet “crossingIT” blev født.

Siden er fremtiden rykket tættere på. Og den rykker hurtigt!

Behovet for teknologikompetencer fra folkeskole til erhverv stiller nye krav til fagene, uddannelserne, underviserne og eleverne.

Derfor har 7 kommuner i region Syddanmark, med inddragelse af lokale virksomheder, arbejdet på tværs i uddannelseskæden med programmering og faglig sammenhæng fra folkeskolen til erhvervsgymnasiet.

Som en del af “crossingIT” er bl.a. udviklet en teknologididaktik med fokus på undervisningsdesign, didaktiske metoder, digital dannelse og omverdensforståelse.

I en vejledningskontekst er det især interessant at se nærmere på digital dannelse og omverdensforståelse som felter, der kalder på en ny didaktik.

Problemløsningskompetencer er de vigtigste af det 21. århundredes kompetencer. World Economic Forum* bryder 21st century skills ned og lister de vigtigste frem mod 2022, og de 3 vigtigste er (i prioriteret rækkefølge):

1) Analytisk tænkning og innovation
2) Aktiv læring og læringsstrategier
3) Kreativitet, originalitet og initiativ

– når uddannelse, ligestilling mellem kønnene og erhverv skal udvikles i rammerne af industri 4.0.

Det peger på en undersøgelsesorienteret didaktik i uddannelserne, og her kan vejledningen fungere som en faciliterende didaktisk understøttelse af elevernes egne undersøgelser, udforskninger af muligheder og refleksioner i den omverden de er en del af, skal fungere og trives i og forme. Her kan vejlederne blive fremtidstrænere.

Kompetencebegrebet som sådan har fået forrang for dannelsesbegrebet i den uddannelsespolitiske debat. Og det kan vel bekymre lidt, hvis fokus på specifikke kompetencer begrænser muligheder for en bredere funderet dannelse? For at udvikle kreative, kritisk analyserende og engagerede samfundsborgere er der brug for et bredt perspektiv på dannelse: at danne unge mennesker til demokrati, arbejdsmarked, liv.

På afslutningskonferencen for crossingIT deltog bl.a. journalist Christina Boutrup, en af landets førende Kina-kendere og fast Kina-analytiker for TV2. I sit oplæg aflivede Christina Boutrup for alvor myten om, at kineserne ikke er innovative og udelukkende baserer deres produktudvikling på kopiering. I Kina udvikler de først og størst. Og derpå tilretter de udviklingen konkrete behov. Når verdens største største og mest avancerede digitale økonomi, med sine 800 millioner internetbrugere, baserer sig på innovation og kreativitet, hvor efterlader det så et (arbejds)marked som det europæiske eller det danske? Måske med muligheder for at honorere en tilsvarende voksende efterspørgsel på tilretning og etiske rammesætninger.

Dannelse handler om forandring som har fundet sted, eller som kan finde sted. Dannelse er det der forbliver tilbage, når vi har glemt, hvad vi har lært, eller vores tillærte færdigheder er forældede.

Dannelse har vi en stærk tradition for i det danske uddannelsessystem; og dermed et stærkt fundament for at designe den fremtid, vi gerne vil have.

—-

crossingIT er gennemført i perioden  jan. 2017 – juni 2019 og projektets erfaringer og resultater kan findes på www.crossingit.dk.

*The Future of Jobs Report, 2018 (Centre for the New Economy and Society)