Vejledning, der passer til tiden

0

Anni Matthiesen (V)

Af Anni Matthiesen (V), børne- og undervisningsordfører

Hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Det er vidst et spørgsmål, de fleste børn er blevet spurgt om. Og mange børn har da også haft nogle drømme. Nogle ville gerne være astronauter, nogle vil være dyrlæger, nogle vil være skuespillere – og nogle ville være det samme som deres mor eller far.

Men ofte ændrer svaret på det spørgsmål sig gennem livet. Gudskelov. For der er nok ikke så mange børn, som svarer, at de gerne vil være industriteknikere og automationsteknologer. Men dem har vi i den grad brug for. Som barn og ung kan det være svært at forestille sig hvilke muligheder, der reelt findes derude. Mulighederne er næsten uendelige – og det gør samtidig valget af uddannelse mere komplekst.

Derfor er det vigtigt, at vores unge mennesker har nogle dygtige vejledere, der kan hjælpe dem med at træffe de rette valg i en kompleks verden. Jeg vil gerne give en stor ros til UU-vejlederne, som gør et godt stykke arbejde i forhold til at guide vores unge mennesker.

Når jeg tænker på fremtidens vejledning, så har jeg et ønske om, at den skal blive mere helhedsorienteret. Med ”helhedsorienteret” mener jeg, at den skal passe til en bred vifte af behov og forandringer i vores samfund. Den skal ses i et menings- og anvendelsesperspektiv. Der er særligt tre elementer, som jeg ønsker vil blive prioriteret. Vejledningen skal i højere grad svare til arbejdsmarkedets og samfundets behov. Vejledningen skal i højere grad være baseret på livslang læring og kompetenceudvikling. Og så skal vejledningen være med til at tage noget af presset af vores unge.

For at vejledningen i højere grad kan svare på arbejdsmarkedets og samfundets behov, er det vigtigt, at vi gør op med ”automatvalget” af gymnasiet. Vi skal udfordre unge mennesker på deres valg og gøre det klart for dem, at der i dén grad er en fremtid i at tage en erhvervsuddannelse. Jeg hører, at unge ofte mødes med fordomme om, at gymnasieuddannelser skulle være ”finere” end erhvervsuddannelser. At boglighed er vigtigere end praktiske færdigheder. Vi har en stor opgave i at skyde den idé ned. Danmark har brug for både boglighed og praktisk kunnen. Samtidig har Danmark brug for unge, der er omstillingsparate. Det danske arbejdsmarked baseres på den berømte flexicurity model. En model, der sikrer både fleksibilitet og sikkerhed for arbejdsgivere- og tagere. Men også en model, som forudsætter, at vores arbejdskraft får mulighed for at udvikle deres kompetencer gennem livet.

Således mener jeg også, at vejledningen i højere grad skal baseres på livslang læring og kompetenceudvikling. Uddannelse fra start til slut i livet hænger ikke godt nok sammen, som det er i dag. Det er vigtigt, at vi i højere grad får lagt en plan, som de unge lettere kan bygge noget nyt oven på. Vi skal fra starten tænke efteruddannelse og omskoling med ind. Jeg tror også, at det skaber en tryghed for de unge, når de i højere grad kan se, at deres uddannelsesvalg kan føre mange steder hen senere i livet. At der fortsat kan åbnes mange nye døre. Det kan være med til at afmystificere valgene for de unge – og det kan være med til at give dem en oplevelse af, at uddannelsesvalget er knap så definitivt.

Og det hænger godt sammen med min ambition om at tage noget af presset af de unge. Jeg mener ikke, vi kan forvente, at unge mennesker i 9. klasse – eller endnu tidligere – skal beslutte sig for, hvad de vil resten af deres liv. Selvfølgelig skal de ikke det. Jeg har stor forståelse for, at det er svært for unge at skulle træffe et valg, der kan virke så altafgørende og uoverskueligt. Hele 46 pct. af vores unge mennesker er stressede over uddannelsesvalget. Unge i 8. klasse påtager sig bekymringer, der normalt hører voksenlivet til. Det bekymrer mig dybt. Derfor mener jeg, vi skal tage så meget af presset fra de unge som muligt. Vi skal fortælle dem, at læring er livslang. Vi skal fortælle dem, at hvis de vælger et fysisk hårdt arbejde, så betyder det ikke, at de skal nedslide dem selv. Der er altid mulighed for at kompetenceudvikle og vælge nye veje.

Verden er åben for vores dygtige unge. Så lad os guide dem bedst muligt på vej.