Høringssvar: Fra folkeskole til faglært

0

Hent pdf her

Høringssvar - lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv