Opfordring til at prale

0

”Dette er en opfordring til at prale – I kan noget”, lød indgangsreplikken fra Jon Gerner, projektchef i Nordea-fonden, da han 1. november 2018 bød velkommen til  videndelings- og netværksseminar for støttede EUD-projekter. 17 forskellige  projekter, herunder UU DANMARKs Unge i praksis, skal med hver deres individuelle fokus hen over de kommende  3 år øge erhvervsuddannelsernes attraktionsværdi og prestige.

De 17 projekter sætter ind på en bred front for at skabe en ny fortælling om erhvervsuddannelserne. Projektindehaverne er fra brancheorganisationer, erhvervsuddannelser, kommuner, talentprogrammer, foreninger og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Og ja, de kan noget:

  • I folkeskolen arbejdes der eksempelvis med at stille byggeboxe til rådighed for indskolingselever, at invitere elever fra mellemtrinnet ud på erhvervsskolerne og at bygges drømmehjørner med udskolingselever.
  • På erhvervsuddannelserne afprøves initiativer, der inddrager bevægelse og matematik og der sættes fokus på trivsel, stolthed og talentudvikling.
  • Der stilles skarpt på at skabe forandringer på et individuelt plan for de respektive målgrupper. Primært for de unge, men også for forældre, lærere, vejledere. Alle skal udfordres og inddrages. Forandring er dog ikke gjort ved at fokusere på individet alene, og flere projekter arbejder målrettet med at understøtte forandringerne på et strukturelt og kulturelt plan, i form af fælles kompetenceløft for blandt andet lærere og UU vejledere eller fokus på kulturen på erhvervsskoler og i virksomhederne, der skal modtage de unge.

Deltagerne fik i løbet af dagen udvekslet erfaringer fra deres projekter, men blev også opfordret til at gribe i egen barm i forhold til deres roller, ansvar og handlinger af blandt andre Sidse Frich Østergaard-Thygesen fra Tænketanken DEA og Noemi Katznelson fra Institut for Læring og Filosofi, AAU, der bidrog til at rammesætte arrangementet med deres indsigt i de unges valg og forhold til erhvervsuddannelserne.

Eksempelvis gav det stof til eftertanke, at Tænketanken DEA kunne berette, at de unge var i tvivl om deres rolle i forhold til UU vejlederen. Hvilken slags voksen er UU vejlederen egentlig?

Fokus blev også rettet imod de uformelle vejledere. De kendes også som forældre, familie, venner og bekendte. De uformelle vejledere har stor betydning for de unges valg, men er deres viden om erhvervsuddannelserne opdateret og hvis ikke, hvordan er det så muligt at komme i kontakt med dem?

Center for Ungdomsforskning konkluderede, at der vejledes for meget om strukturer og adgangskrav på erhvervsuddannelserne, og efterlyste mere fokus på læringsmiljø, relationer og kompetencer.

Et gennemgående tema på dagen var at skabe en ny fortælling om erhvervsuddannelserne og netop sprog blev bragt på banen i flere omgange. Hvilken retorik anvendes der i medierne, på skolerne, hos de unge og hos os selv, når vi taler om erhvervsuddannelserne? Tænketanken DEA påpegede, at de unge generelt mangler et sprog til at beskrive deres tanker om uddannelsesvalget. Men også eksisterende retorik blev sat i perspektiv. Er det for eksempel nødvendigt at informere kommende elever på en erhvervsuddannelse om forbud mod skudsikre veste? Og hvad er forskellen på en salgstale for og en fortælling om en erhvervsuddannelse?

Cefu stod for dagens afsluttende kommentar og sendte deltagerne hjem med et skærpet fokus på de unges motivation.  Motivation er et resultat af erfaringer – ikke en iboende egenskab – så hvordan kan der skabes læringsrum, der giver mulighed for både motivation og læring?