Det er de unge, det handler om

0

Det går både rigtig godt og rigtig skidt

Der har aldrig før været så mange unge, der har fået en ungdomsuddannelse, sagde Anders Ladegaard.  Målsætningen om at 60% skal gennemføre en videregående uddannelse er for længst nået, 95% målsætningen var tæt på at blive indfri, kurven i søgning til erhvervsuddannelser ser også ud til at vende og det er også et vigtigt udgangspunkt, at de unge ser uddannelse som vejen til et lykkeligt liv.

Men samtidig fylder forventningen om det perfekte og lykkelige liv, rigtig meget, især hos pigerne. 46% af de unge i 8.klasse føler sig stressede over uddannelsesvalget, og de unge efterspørger mere viden om sig selv og om uddannelse og job.

’Det er vigtigt at tage det med ind i den kommunale ungeindsats, at de unge efterspørger noget helt konkret.’