Det er de unge, det handler om

0

At balancere mellem modsatrettede rationaler

Også dagens sidste oplægsholder, Anne Sophie Madsen, chefkonsulent hos Danmarks Evalueringsinstitut lagde ud med at slå fast, at det brede ungeperspektiv er vigtigt i den kommunale ungeindsat.

Ifølge Anne Sophie Madsen føler de unge, at valget af uddannelse er et livsafgørende valg. Det har altid været svært at vælge, men der er noget, der tyder på, at det er blevet sværere, og uddannelse er helt centralt i de unges følelse af pres.

Unge lever i en verden præget af tre dagsordner: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse, færre skal være i restgruppen af unge, der aldrig får en uddannelse og der er fokus på præstation og at komme igennem så hurtigt som muligt.

Der er iværksat rigtig mange indsatser for at komme udfordringerne til livs og nå målsætningerne, men en udfordring bliver ikke adresseret og det er de unges trivsel, der set fra et ungeperspektiv er det vigtigste.

De unge oplever at skulle balancere mellem modsatrettede rationaler. De skal være fleksible, fordi fremtiden er usikker, men de skal samtidig vælge rigtigt første gang og de skal vælge hurtigt.

Det, der skaber pres for de unge, er ikke at vide hvad man vil, oplevelsen af at skulle vælge rigtigt første gang, forældres forventninger, karakterer og uddannelsesparathedsvurderingen.

Ifølge Anne Sophie Madsen håndterer de unge dette pres ved at fokusere på vigtigheden af at have en plan. Det bliver deres svar på systemets afkrævning af svar. Vi har et uddannelsessystem, der forudsætter planer.

Derfor bliver det sikre valg for mange gymnasiet, mens det modige valg bliver erhvervsuddannelse.  Af de, der vælger gymnasiet har 29% rent faktisk overvejet en erhvervsuddannelse, men deres begrundelser for at fravælge erhvervsuddannelsen er, at de hellere vil have en gymnasial uddannelse, at erhvervsuddannelser ikke interesserer dem, de føler ikke at de vil kunne passe ind på en erhvervsuddannelse og at de ikke føler sig klar til at vælge faglig retning så tidligt.

”Det er helt tydeligt at de unge oplever, at det er dem selv først og fremmest, der har indflydelse på uddannelsesvalget tæt fulgt af forældrene. Men mange oplever et behov for hjælp. Særligt dem, der har begrænset viden om sig selv og om uddannelse, har markant større sandsynlighed for at føle sig pressede og opleve behov for hjælp.”

Ifølge Anne Sophie Madsen er der et kæmpe behov for vejledning til den brede ungegruppe.

De uddannelsesparate har også brug for vejledning. De har brug for refleksion og for information. Der er behov for den objektive faglige vejledning. Og så har de brug for at prøve tingene af.”