Det er de unge, det handler om

0

Der er dog ingen grund til at tro, at uddannelsesplanen vil trumfe alle de andre planer, der findes på de andre områder i den kommunale sektor, sagde Anders Ladegaard. Derfor bliver det op til de enkelte kommuner at skabe mening og sammenhæng i alle de forskellige reformer, der har været på de tre søjler – beskæftigelses-, uddannelses- og socialområdet – der skal indgå i den kommunale ungeindsats.

”Ambitionen i første omgang skal være at rydde op i alle planerne, så vi samlet set i søjlerne kan nøjes med kun at kikke to steder. Det ene sted er det sted, som er vores styringsrationale i søjlen og det andet sted kunne så være i uddannelsesplanen.”

Uddannelsesplanen kan blive det navigationsværktøj, alle forpligter sig til at forholde sig til. En automatik, der skal ind i arbejdet med de unge, er at Ungedatabasen og uddannelsesplanen er det første sted man skal orientere sig.

UU har arbejdet med uddannelsesplanen i mange år, og Anders Ladegaard fremhævede fire ting, som giver værdi til uddannelsesplanen. Konteksten for planen, systematikken og kommunikationen omkring planen, når den unge kan genkende sig selv i planen og det, der foregår omkring planen.

 


Viden om overgange
Den satspuljefinansierede enhed Brug for alle Unge har i perioden 2015-2018 samarbejdet med 24 UU centre om udviklingen af vejledningen for de ikke-uddannelsesparate. Lisa Goth, teamleder for Brug for alle unge, præsenterede deltagerne for den viden om overgange, som projekterne har været med til at skabe.