Det er de unge, det handler om

0

Den datadrevne ungeindsats
En stor udfordring, som de kommunale ungeindsatser står over for er, hvordan der skal skabes sammenhæng mellem de mange forskellige it-systemer, som de forskellige faggrupper benytter.

”Hvis vi skal skabe sammenhæng i indsatsen, skal vi også skabe sammenhæng mellem de mange planer. Og mellem de eksisterende systemer, der er meget specialiserede. Få systemener til at åbne sig op mod hinanden og mod uddannelsesplanen.”

Christel Jørgensen, souschef i UUV Køge Bugt og UU DANMARKs repræsentant i brugergruppen for Ungedatabasen beskrev, hvordan ungedatabasen kan være en nøgle til at skabe sammenhæng i ungeindsatsen.

”Der er et modsætningsfyldt forhold mellem vejledning og data, men de er gensidigt afhængige. Vi har brug for data for at finde ud af hvilke unge, der har brug for indsats og hvilken indsats og med hvilket mål. Data bliver til information. Derfor skal vi arbejde med data.”

Ungedatabasen er kommet i stand for at skabe sammenhæng i ungeindsatsen. Ungedatabasen gør, at kommunerne kun skal forholde sig til et system. UU er den eneste enhed i kommunen, der ved alt om den unge. Men der er masser af data i Ungedatabasen, der ikke bliver bragt i spil i dag.

”Arbejdet med data starter ude i fronten. Det starter ude ved sagsbehandlere, vejledere, lærere, socialrådgivere, pædagoger. Det er derude data bliver skabt. Det er derude vi skal have fat, og det er derfor, der skal skabes intuitive systemer, hvor det giver sig selv, hvordan man arbejder med data.”

Den datadrevne ungeindsats kræver ifølge Christel Jørgensen også datadrevet ledelse. Det kræver, at der er ledelsesmæssig fokus på og indsigt i organisation af data, indblik i de arbejdsopgaver, der er forbundet med indsamling af data og indblik i hvordan data egentlig spiller sammen.

”Data er viden. Data skaber den systematik, der skal til for at vi lykkes ude i den kommunale ungeindsats og Ungedatabasen er central for at få skabt sammenhæng.”

Uddannelsesplanen
Det tredje værktøj, der var på dagsordenen, var uddannelsesplanen.

Alle unge, der forlader grundskolen, skal have én plan, som dog har fire roller. For det første er den omdrejningspunktet for de unges valgproces og overgang til ungdomsuddannelse. For det andet skal det være en personlig plan, som giver mening for den unge, og som den unge er motiveret for at realisere. For det tredje skal planen være et fagprofessionelt værktøj i den kommunale ungeindsats på tværs af fagligheder, lovgivninger og ansvarsområder. Og endelig skal den være styringsværktøjet for de unge, der skal i FGU, hvor den skal sikre kvaliteten i forløbet.