Det er de unge, det handler om

0

Hvordan kan den kommunale Ungeindsats (KUI) sikre bedre sammenhæng for de unge? Det var omdrejningspunktet for UU DANMARKs konference, ’Hvad er planen?’

’Det er de unge, det handler om. Alle unge’, sagde Anders Ladegaard, formand for UU DANMARK, da han bød de ca. 230 deltagere velkommen på Comwell Kolding for at sætte spot på den kommunale ungeindsats.

Det er vigtigt at have en opmærksomhed på, at den kommunale ungeindsats handler om ALLE unge.  Det er helt afgørende, at vi ikke taber det her mål af syne. Det handler om den forbyggende og tidlige indsats i udskoling. Det er der vi for alvor skal tage fat.”

Men hvilke værktøjer skal der tages fat i?

En model til flerdimensionelle indsatser

I forhold til de unge på kanten, havde Jacob Seier Petersen, chefanalytiker hos VIVE medbragt en flerdimensionel analysemodel, der kan understøtte opbygning af indsatser, der adresserer de flerdimensionelle barrierer, som de unge på kanten møder. For unge på kanten er unge, der er ekskluderet på mere end ét plan.

Når vi taler om barrierer, har vi en tendens til at fokusere på de individuelle faktorer, men man skal være opmærksom på, at den individuelle barriere er kun en del af paletten. Barrierer kan optræde på fire niveauer – individuelt, interpersonelt, institutionelt og strukturelt. Det er kun hvis man kan komme omkring alle fire, at man kan få mulighed for at rykke de unge.”

Analysemodellen, der ser på flere risikofaktorer og alle fire niveauer af barrierer samtidig, kan understøtte både udvikling af indsatser, der kommer rundt om alle barriererne, men også en vurdering af, om de eksisterende indsatser adresserer de reelle barrierer, som de unge møder.

Jacob Seier Petersen havde også et bud på, hvad det han kaldte ’lovende indsatser’, havde af kendetegn. Altså indsatser, som ser ud til reelt at kunne flytte de unge på kanten.

De unge kan ikke træde direkte ind på arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, så uddannelse eller beskæftigelse skal være et sekundært mål. Det væsentlige er om indsatserne rykker de faktorer, som udgør barrierer.”

De indsatser, som ser ud til at kunne det, er helhedsorienterede og tværfaglige indsatser, der ikke alene fokuserer på beskæftigelse og uddannelse, men også på at håndtere barrierer og udvikle personlige og sociale kompetencer. Der er tale om sammenhængende forløb, der har fokus på relationsdannelse, både mellem den unge og en voksne, men også på styrkelse af de unges netværk og at skabe relationer til andre unge. De har desuden fokus på fastholdelse, fx i form af en støtteperson, men også faste netværksmøder med andre unge og voksne. Sidst men ikke mindst er der også fokus på den unges motivation ved at indsatsen har et tydeligt formål, og der er indarbejdet succesoplevelser undervejs.