UPV som motiverende procesværktøj

0

Flere unge skal vælge en ungdomsuddannelse, der matcher både lyst, interesser og forudsætninger. I overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelse har vi som samfund en række udfordringer, vi skal adressere, bl.a. at alt for mange elever bliver vurderet ikke-uddannelsesparate, processen er blevet tung og bureaukratisk, og effekten er overvejende negativ. 

I forlængelse af regeringsudspillet ”Fra Folkeskole til Faglært” foreslår UU DANMARK derfor, at alle elever skal vurderes parate til noget og at UPV-processen skal forenkles:

  • I stedet for en automatisk vurdering skal UPV-processen starte med et dialogmøde midt i 8. klasse, hvor elev, forældre, skolen og uddannelsesvejlederen deltager. Lærere og vejledere har forinden foretaget en midlertidig vurdering af elevens styrker og forudsætninger for valg af ungdomsuddannelse. Alle elever bliver vurderet parate til noget.
  • Skolen, vejlederen, eleven og forældrene lægger på dialogmødet en plan for resten af udskolingen.
  • Vejlederen iværksætter relevante aktiviteter, som styrker elevens læring og forudsætninger for valg.
  • I slutningen af 8. klasse, hvor eleven har deltaget i læringsforløb i Uddannelses og Job, har fået individuel vejledning og har været på brobygningsforløb og evt. i erhvervspraktik, fortager eleven og forældrene et foreløbigt uddannelsesvalg. Det aftales herefter hvilke indsatser, der skal iværksættes eller understøttes i 9. og 10. klasse. Senest 15. januar i 9. klasse får eleverne og forældrene en UPV-status og tilmelder sig derefter ungdomsuddannelse, 10. klasse eller FGU inden 1. marts. Eleverne skal fortsat leve op til overgangskravene ved folkeskolens afgangseksamen.